آزمايش نشست خاك

هدف : تعيين ميزان فشردگي و خصوصيات تحكيم خاك
مقدمه : تحكيم عبارت است از كاهش تدريجي حجم يك خاك اشباع با نفوذ پذيري كم در اثر زه كشي بخشي از آب حفره اي آن.عمل تحكيم تا زماني كه فشار آب حفره اي اضافي ، كه به علت افزايش تنش كل بوجود آمده است،كاملاً محو شود ادامه خواهد داشت ساده ترين حالت،حالت تحكيم يك بعدي است كه در آن تغيير شكل جانبي برابر صفر فرض مي شود.عمل تورم كه عكس تحكيم مي باشد عبارت است از افزايش تدريجي حجم خاك در اثر جذب آب حفره اي و يا به عبارت بهتر افزايش حجم آب حفره اي .
تعداد صفحه 2 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>