بازارهای مالی بین الملل

انجمن ملل جنوب شرقي آسيا ـ آسه آن
ساير گروههاي منطقه اي
سيستم مالي بين المللي
صندوق بين المللي پول
بانك جهاني
گروه هشت
اندازه بازار
ساير جنبه هاي اقتصادي
ثروتهاي فيزيكي
فعاليتهاي اقتصادي
ساختار زيربنايي
درجه شهرنشيني
تورم
عوامل بيروني
اعطاي امتياز
تعداد صفحه 34 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>