بودجه

-روشهاي تنظيم بودجه 1
2-روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها 2
3-روش سال ما قبل آخر 3
4-روش حد متوسطه ها 4
5-روش پيش بيني مستقيم 5
6-روش سنجيده منظم 5
7-روشهاي برآورد هزينه ها ( طرف ديگر بودجه ) 6
8-مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول 8
9-بودجه ريزي افزايشي 10
10-بودجه برنامه اي 11
11-بودجه عملياتي 16
12-مقايسه بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي 16
13-مزاياي اندازه گيري كار 19
14-روشهاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي 21
15-نظام بودجه بندي طرح و برنامه 24
16-بودجه بندي بر مبناي صفر 27
17-بودجه ريزي بر مبناي هدف 30
بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزينه . هر يك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند ؛ زيرا برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي نداشته باشد نه تنها مفيد نيست ، بلكه مي تواند زيانبار نيز باشد .
چون بودجه نوعي برنامه است و بودجه نويسي نيز نوعي برنامه ريزي ، تا حد امكان بايد اين برنامه را استواري بخشيد ؛ از اين رو براي پيش بيني در درآمدها و برآورد هزينه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>