تحقیق آرایه‌های لفظی

واج آرایی (نغمه حروف)
سجع
ترصیع
آرایه جناس را باید به دو نوع اصلی تقسیم کرد
آرایه‌های معنوی
مراعات نظیر
تضاد
متناقض‌نما (پارادوکس)
عکس (قلب)
لف و نشر
تلمیح (اشاره)
تضمین
اغراق
حسن تعلیل
مثل
تمثیل
ایهام
ایهام تناسب
تشبیه
مجاز
استعاره
کنایه
تشخیص(آدم نمایی)
حس آمیزی
تعداد صفحه 6 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>