تحقیق برتري يكصد شركت ايراني از نگاه آمار

در تعيين برتري يكصد شركت از ميان جمعيت بزرگي از شركتهاي دولتي و خصوصي كشورمان، شاخص هاي متعددي را مي توان ملاك برتري قرار داد، از جمله اين شاخص ها مي توان به ميزان دارايي هاي شركتها، سهم داراييهاي ثابت از كل داراييها، ميزان رشد صادرات غيرنفتي، سود، تعداد كاركنان، ارزش بازار، رشد و فروش و رشد اشتغال اشاره كرد. كه طي پنج سال اخير تا امروز، شاخص مهم در تعيين برتري يكصد شركت از كل شركتهاي فعال كشورمان، تنها شاخص فروش يا رشد فروش شركتها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. به گفته صاحبنظران مسايل اقتصادي، علت انتخاب اين معيار كمّي، ميزان و چگونگي تعامل بنگاهها با ساختار اقتصادي كشور مي باشد^، اما باتوجه به اين دليل منطقي، پرسش مطرح اين است كه آيا نمي توان در آينده معيارهاي مهم ديگري را در تعيين ميزان برتري شركتهاي ايراني دخالت داد؟ معيارهايي چون رعايت اصول اوليه و مهم در برخورد با حقوق مصرف كنندگان، معيار رعايت استانداردها، رعايت اصول اخلاق حرفه اي، و معيار رعايت اصول اوليه در برخورد با منابع انساني شاغل در شركتها، رشد و افزايش كيفيت محصولات و خدمات توسط شركتها، ايجاد و افزايش اشتغال گسترده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>