تحقیق به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

بخش اول : تاریخچه سازمان بین‌المللی کار و نحوه‌ کار آن
سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی
ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴)
نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار و سیاست های به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس‌(بخش هفتم)
کمیسیون بررسی استانداردها
سابقه رژیم در کمیسیون بررسی استانداردها
سیاست رژیم در کنفرانس بین‌المللی کار
تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم)
تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی (بخش چهارم)
شوراهای اسلامی کار
انجمن‌های اسلامی
انجمن‌های صنفی
گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)
تعداد صفحه 70 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>