تحقیق بی مهره گان

جانوران موجودات زنده‌ای هستند که با خوردن موجودات زنده‌ی دیگر تغذیه می‌کنند. جانوران قادر نیستند غذاسازی کنندو به جز تعداد معدودی، آنها قادر به جابه‌جایی هستند و بدن آنها از تعداد زیادی سلول ساخته شده است.
مقدمه
1-1 مهره داران
2-1 بی‌مهره‌گان
فصل دوم
2- انواع بی‌مهره‌گان
1-2 بی‌مهره‌گان ساده
1-1-2 اسفنج
2-1-2 کیسه تنان
3-1-2 کرم‌ها
2-2 بی‌مهره‌گان پیشرفته
1-2-2 بندپایان
2-2-2 خارتنان
3-2-2 نرم تنان
فصل سوم
3- نرم تنان
3-1 قسمت‌های مختلف بدن نرم تنان
2-3 ساختمان و ترکیب صدف در نرم تنان
3-3 انواع نرم تنان
1-3-3 تک لاکه‌ای‌ها
2-3-3 چند لاکه‌ای‌ها
3-3-3 شکم پایان
4-3-3 ناوپایان
5-3-3 دو کفه‌ای‌ها
6-3-3 سرپایان
– اختاپوس‌ها
– اسکویید‌ها
منابع
تعداد صفحه 10 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>