تحقیق تاثیر سرما بالای درختان میوه

مقدمه
شناساي سرما وپيش بيني ان :
تعريف انواع سرما:
شناساي انواع يخبندان بوسيله دهقانان:
سرماي بهاري وارتباط آن با مسايل بيولوژيکي درختان ميوه
درجه بروز خطر
چند نکته مهم
فزيولوژي خساره يخبندان:
روشهاي حفاظت نباتات ازسرماويخبندان:
نتيجه گيري و سفارشات
كنه قرمز اروپايي
شناسايي و زيست‌شناسي
کنترل:
کنتــرل شیمیایی:
تعداد صفحه19 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>