تحقیق حقوق بشر

در سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش ” نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی” می نامد، سخت می کوشند.
پیشگفتار
گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006
روندهای اميدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگيز
کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهنده بود
از مردم دارفور دفاع کنید
ایران
احترام به حقوق بشر
نقش پلیس و دستگاه امنیتی
دستگيری و بازداشت
عفو عمومی
تشریفات دادرسی
زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارات
استرداد دارایی ها
بخش دوم- درباره آزادی های مدنی
آزادی اينترنتی
آزادی آکادميک و برنامه های فرهنگی
آزادی تجمع
آزادی انجمن
بدرفتاری و تبعیض اجتماعی
حمایت از آوارگان
احترام به حقوق سياسی: حق شهروندان برای تغيير دولت
بخش سوم
فساد و شفافیت حکومت
بخش 4 رفتار دولت در برابر تحقیقات بین المللی و غیر دولتی در خصوص تخلف های حقوق بشر ادعا شده
بخش 5 تبعیض، بدرفتاری های اجتماعی، و قاچاق انسان
قاچاق انسان
افراد معلول
بدرفتاری ها و تبعیض های اجتماعی دی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>