تحقیق درآمدى برمدیریت جهانگردى

جهانگردى بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بيست و يکم نيز اين صنعت پيشتاز بوده، سير صعودى آن ادامه يابد. جهان‌گردى يک قدرت اقتصادي، اجتماعى و زيست محيطى بزرگ و البته پديده‌اى بسيار سياسى است
اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
سياست عمومى چيست؟
جدول تعاريف ارائه شده براى سياست عمومى
نقش اصول نهادينه شده – Institutional arrangements در
سياستگذارى جهانگردى
اصول نهادينه شدهٔ دولت
نقش اصول نهادينه شده در جهانگردى
تعداد صفحه 18 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>