تحقیق راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي شهرستان جاجرم

فصل اول: كليات تحقيق 1
مقدمه 2
بيان مسئله 5
تعريف دانش آموز يش دانشگاهي 6
اهميت و ضرورت تحقيق 7
اهداف تحقيق 9
فرضيه هاي تحقيق 9
تعيين متغيرها 10
تعاريف عملياتي مفاهيم 10
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق 12
تاريخچه مواد مخدر 13
تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران 16
تاريخچه مصرف هروئين در ايران 18
قوانين ايران درباره اعتياد 18
تاريخچه كنترل بين المللي مواد مخدر 19
تاريخچه عملي تحقيق 20
فصل سوم: روش تحقيق 22
نوع تحقيق 23
ابزار اندازي گيري 23
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 24
جدول ها و نمودارها 25
فرضيه ها 42
فصل پنجم: نتيجه گيري 47
خلاصه تحقيق 48
ارائه پيشنهادات 49
محدوديت هاي تحقيق 49
محدوديتهايي كه در كنترل محقق است 50
ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان 51
منابع و مآخذ 52
تعداد صفحه 45 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>