تحقیق رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت

از مهمترين پديدههاى تحققيافته در اواخر قرن هجدهم ميلادي، در روند تکامل نظام سرمايهدارى در کشورهاى اروپائي، بايد از اختراع ماشين و ورود آن در روند توليد کالا در مؤسسات و شکلگيرى ”انباشت سرماي نام برد.
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى اين پىآمدها را دربر داشت
رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت
تعداد صفحه 31

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>