تحقیق رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

• چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم ؟
• خط مشي چيست؟
• چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟
• خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟
• چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟
• در زمان نوشتن خط مشي ، چه مواردي بايد در نظر گرفته شود؟
• بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد؟
• چگونه اين خط مشي، با فعاليت ها و مسئوليتهاي محل كار
هماهنگي يابد؟
• چگونگي برقراري ارتباط بين خط مشي و با ساير فاكتورها
• پيشنهاداتي جهت بكارگيري و اجراي خط مشي ايمني و بهداشت
• مثالي از يك چك ليست كنترلي خط مشي ايمني و بهداشت
• پيوست الف
تعداد صفحه 18 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>