تحقیق سیستم های گواهی ملی تضمین کننده گردشگری پایدار

كشورهایی که صنعت گردشگری در آنها همگام با پژوهشهای توسعه پیش رفته است با رویکردی متفاوت و نوین در جهت رشد پایدار گام برمیدارند. این رویکرد به دلایل اقتصادی، فرهنگی و عوامل زیست محیطی در شرایط دگرگونی مداوم قرار داشته و موجب شده است که هدفهای مهمتری از دستیابی به گردشگری انبوه مدنظر باشد….
كشورهایی که صنعت گردشگری در آنها همگام با پژوهشهای توسعه پیش رفته است با رویکردی متفاوت و نوین در جهت رشد پایدار گام برمیدارند
تعداد صفحه 4 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>