تحقیق صافي كف پا

تقسيم بندی کف پای صاف:
نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمين انتقال می يابد:
عوامل ثبات دهنده قوس طولي
عواملي كه منجر به كاهش ارتفاع قوس طولي داخلي مي شوند:
صافي كف پا را مي توان در درجات زير رده بندي كرد:
عوامل ايجاد کتتده صافی کف پا:
کف پای صاف نوع اکتسابی:
پای پهن(Sapling Foot) چندنوع کف پا داريم:
عوارض ناشی ازکف پا:تغييرات کفش«قسمت داخلی برآمدگی پيدا می کند».
تشخيص صافی کف پا:
صافی کف پا:
علائم وعوارض
اصلاح صافی کف پا:
با اين حرکات قوس کف پا اصلاح می گردد و به تنهايی اثری ندارد.
حركات اصلاحي
درمان
ورزش های اصلاحی صافی کف پا
نمونه تمرينات كششي
نمونه تمرينات تقويتي
دستگاه تمريني براي كف پاي صاف
تعداد صفحه 19 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>