تحقیق صافی کف پا

کف پای صاف Foot(pes plane) 1
تقسيم بندی کف پای صاف:
نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمين انتقال می يابد:
عوامل ايجاد کتتده صافی کف پا:
کف پای صاف نوع اکتسابی:
پای پهن(Sapling Foot) چندنوع کف پا داريم:
عوارض ناشی ازکف پا:تغييرات کفش«قسمت داخلی برآمدگی پيدا می کند».
تشخيص صافی کف پا:
 قوس های پا
صافی کف پا:
اصلاح صافی کف پا:
با اين حرکات قوس کف پا اصلاح می گردد و به تنهايی اثری ندارد.
کف پای صاف Foot(pes plane) 2
درمان
کف پای صاف flat foot
درمان
ورزش های اصلاحی صافی کف پا
تعداد صفحه 14 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>