تحقیق كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

فصل اول : كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
1-1- تعريف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
2-1- مسئوليت تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت برعهده چه كساني مي باشد ؟
3-1- وظايف كميته هاي ايمني و بهداشت چيست ؟
1-3-1- آيا وظايف اعضاء كميته بصورتي واضح مشخص و تعيين شده است ؟
3-3-1- آيا ليستي از شرح وظايف اعضاي كميته در دسترس هريك از آنها قرار گرفته است ؟
4-3-1- آيا كليه اعضاء وظايف خود را به انجام مي رسانند ؟
5-3-1- آيا در مواقع لزوم ، ساختار كميته و وظايف اعضاي آن ، مورد بازبيني و اصلاح قرار
مي گيرد ؟
6-3-1- آيا اعضاء كميته محدوده اختيارات خود را مي دانند ؟
7-3-1- آيا اعضاء اختيارات خود را ناديده گرفته و از حدود آن تجاوز مي نمايند ؟
8-3-1- آيا وظايف و اختيارات رئيس كميته مشخص است ؟
9-3-1- آيا وظايف دبير جلسه بصورت مشخص تعيين شده است ؟

فصل دوم : نحوه تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت
1-2- اعضاي كميته چگونه انتخاب مي شوند ؟
2-2- نسبت نمايندگان مديريت به نمايندگان كارگري در كميته به چه صورت مي باشد ؟
3-2- چگونه بايد مطلع شويم اعضاء كميته منتخبي از كارگران هستند يا خير ؟
4-2- آيا اعضا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>