تحقیق نقدی بر آخرین مجموعه فروغ فرخ زاد

مقدمه
پيش گفتار: جايگاه شعر مدرن در ادبيات فارسي
حرف اول: « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد »
بخش اول: زبان و ساختار شعر
الفاظ شعر:
الفاظ متاثر از ويژگي زنانگي:
الفاظ متاثر از ويژگي كودكي:
الفاظ متاثر از محيط خانه
آوا ها
« تكرار ها »
بخش دوم: تصوير و فضا
تصاوير فروغ، از اجتماع
تصاوير متاثر از زنانگي
تصاوير فروغ از جنس مخالف
تصاوير متاثر از اجتماع
تصاوير متاثر از كودكي
بخش سوم: معنا و موسيقي
موسيقي زبان
نقش تكرار هاي زباني در موسيقي
نقش هم آوايي ها در موسيقي اشعار فروغ
بد آوايي هاي شعر فروغ
سخن آخر: فروغ، پر كننده يكي از ظرفيت هاي شعر مدرن
تعداد صفحه 39 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>