تحقیق نيكى به پدر و مادر

پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر خود احسان كنيد؛ اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها حتى اف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى.
وجوب پرهيز از آزار پدر و مادر
فروتنى در برابر والدين
وظيفه فرزند پس از درگذشت والدين
خواهر و برادر
صله رحم
تعريف حقوق
اهميت حقوق پدر و مادر
تقدم حق مادر بر پدر
ناتوانى در اداى حق مادر
حقوق پدر و مادر
آثار نيكى به پدر و مادر
حقوق والدين
عوامل موثر در عقوق والدين
منابع
تعداد صفحه 33 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>