تحقیق هنر

مقدمه
تشريح در***** اهميت و جايگاه هنر در جامعه و نظام آموزشي
چگونه مي توان يك نظام تربيتي مطلوب مبتني بر هنر و
فعاليتهاي هنري بوجود آورد
چرا هنر؟
اشاره مختصر به جايگاه هنر در فعاليتهاي تربيتي ******
مذاهب
متعالي بودن هنر در گذشته و حال
توجه به هنر از منظر كتابهاي درسي
اگر ما هنر را فدا كرده ايم يعني پرورش را فدا
كرده ايم.
و امّا راههاي بهره گيري از هنر ** در توسعه امور تربيتي
تقويت رويكرد تربيت هنري بعنوان هدف گذاري مهم در فعاليتهاي امور تربيتي
بهره گيري از هنر به منظور معرفي زيبايي هاي معقول و معنوي
در فعاليتهاي امور تربيتي
– قصه گويي story telling
نمايش خلاق creative dumatic
تئاتر
پانتوميم
نمايش عروسكي
بازي
– شعر و شعر خواني
تعداد صفحه 26 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>