تحقیق پلاست

پلاستها اندامک‌هایی هستند که در سلولهای گیاهی و برخی موجودات تک سلولی مثل جلبکها و قارچها مشاهده می‌شوند
لوکوپلاستها
نحوه تشکیل کلروپلاستها از پیش پلاستها
ساختمان کلروپلاستها
کلروپلاستها
پیش پلاستها
مقدمه
کروموپلاستها
تعداد صفحه 6 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>