تحقیق کلزا پسته

مقدمه
مهمترين آفات كلزا در دنيا:
آفات كم اهميت تر:
شته جاليز Aphis gossypii Glover
شته مومي كلم Brevicoryne brassicae
مبارزه با شته ها:
عسلك پنبه Bemisia tabaci Gennad
مبارزه با سفيد بالك ها:
روش مناسبي براي كنترل سفيد بالك ها وجود ندارد مرگ و مير
سن سبز پنبه
Nezara viridula L.
سيمفيلاي باغي
راب لكه دار باغي
سوسك برگخوار چليپائيان يا سوسك منداب
كك چليپائيان
مبارزه با كك هاي نباتي:
كرم طوقه بر يا شب پره زمستاني
كرم اگروتيس
سفيده بزرگ كلم
سفيده كوچك كلم يا سفيده تربچه
سفيده شلغم
پروانه بيد كلم
كرم ساقه خوار كلم يا كرم تارتن شرقي كلم
سوسك گلخوار بور
سوسك گلخوار سياه
مبارزه با سوسك هاي گلخوار:
تعداد صفحه 33 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>