ترجمه رقابت در مدیریت تولید

متن اصلی و ترجمه word
تولیدات پیچیده و افزایش تولید جهانی , رقابت های زیادی را به شرکت هایی که فرآیند مدیریت اطلاعاتی را تولید می کند اضافه می کنند . به منظور اجتناب از تاخیرها و پیامدهای بعدی حتی پروژه های کوچک محلی برای خودکار عمل کردن مدیریت اطلاعات تولید نیاز به کمی تفکر جهانی و زمان طولانی تر هستند .
این مقاله به خواننده یک بررسی از این نوع موضوعات را ارائه می دهد که یک کارخانه باید در هنگام کار جهت افزایش تولید و خودکار عمل کردن اطلاعات تولیدش با این ایده روبرو شود که فهمیدن نخستین قدم در اجتناب از مشکل ناحل آن می باشد .
مشکلاتی که در اینجا درباره آن بحث خواهیم کرد شامل :
هماهنگی و به روز کردن اطلاعات
دارا بودن حداقل ساختار اطلاعاتی متداول
تنوع و تربیت
افزایش روند فروش
افزایش روند تولید
جهانی شدن
استاندارد کردن
اعمال
کیفیت
رقابت در مدیریت تولید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>