تضمين كالا در تجارت بين الملل – بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و اي

قسمت اول ـ حفظ يا ذخيره ، مالكيت در تجارت بين الملل
تضمين كالا به بايع تضمين نهايي نمي دهد بلكه تنها شانسي براي او ايجاد مي شود .
ورود شرط تضمين كالا به قلمرو قرار داد
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمين كالا
موماً قانون كشوري است كه كالا بايد درآنجا تحويل داده شود.
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
قسمت دوم ـ تضمين كالا در آلمان
قسمت سوم تضمين كالا در انگليس
قسمت چهارم ـ تضمين كالا در ايتاليا
قسمت پنجم ـ تضمين كالا در فرانسه
1 ـ حقوق فرانسه تنها حفظ ساده مالكيت را به رسميت مي شناسد .
قسمت ششم ـ تضمين كالا در ايالات متحده
قسمت هفتم ـ حفظ مالكيت در حقوق ايران
28 صفحه
word …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>