حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر

چكيده:
ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر
حق توسعه وسازمان ملل
محتواي حق به توسعه
مباني حق به توسعه
همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه
حفاظت از محيط زيست مبناي حق توسعه
حق به صلح مبناي حق توسعه
منابع حق به توسعه
ديدگاه علماي حقوق بين الملل
عرف ورويه دولت ها
قطعنامه هاي سازمان ملل
حقوق بشر به عنوان يك واقعيت تاريخي محصول تمدن مدرن غربي است .
منابع:
حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست – حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر ، دادگاههاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>