طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی

خلاصه طرح
نام محصول پودر گوشت
ظرفیت پیشنهادی طرح 850 تن (با دیدصادرات)
موارد کاربرد تغذیه حیوانات پرورشی
مواد اولیه مصرفی عمده ضایعات کشتارگاهی
– ( کمبود محصول ( سال 1390
اشتغال زایی ( نفر) 15
3000 ( m زمین مورد نیاز ( 2
50 ( m اداری ( 2
350 (m تولیدی ( 2
– ( m سوله تاسیسات ( 2
زیر بنا
70 (m انبار ( 2
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی 2125 تن
765 (m آب ( 3
69700 ( kw) میزان مصرف سالانه یوتیلیتی برق
– (m گاز ( 3
ارزی ( یورو ) 440000
ریالی ( میلیون ریال ) 2500
سرمایه گذاری ثابت مجموع ( میلیون ریال) 8500 (در صورت استفاده از دستگاههای
ایرانی حدود 3000 ریال از سرمایه گذاری
کاسته خواهد شد)
محل پیشنهادی اجرای طرح در کشتارگاهها …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>