ظهر نويسي ، مقررات و انواع آن

تعريف و مفهوم ظهرنويسي
آثار و احكام ظهر نويسي :
انواع ظهر نويسي :
تعريف و مفهوم ظهر نويسي
آثار و احكام ظهر نويسي
مسووليت تضامني
عدم تاثير ايرادات
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات
3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران
الف ـ تعدد ظهر نويسان و امضاي آنها در پشت سند
ب ـ ضمانت تضامني مسئولين برات
ج ـ قبول برات و عدم امكان نكول آن
د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت
ظهر نويسي و انتقال اسناد
ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده
ظهر نويسي و ورشكستگي مسئولان برات
الف ـ مسئول يا مسئولين برات تاجر باشند
ب ـ تمام مسئولين برات ورشكست شده باشند .
ظهر نويسي و امتيازات آن
انواع ظهر نويسي
ظهرنويسي به منظور انتقال
1 ـ 1 ـ شرايط تحقق ظهرنويسي
الف ـ تسلسل
ب ـ شرط دوم رضايت
ج ـ همانطوري كه قبلا گفتيم ظهرنويس مانند صادر كننده برات بايد اهليت داشته يعني
بالغ و عاقل و رشيد باشد .
2 ـ 1 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي براي انتقال
الف ـ ظهرنويس در وجه شخص معين
ب ـ ظهرنويسي سفيد امضاء
3 ـ 1ـ شرايط اختياري ظهرنويسي براي انتقال
ذكر شروط ذيل در ظهرنويسي اختيار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>