عنوان : بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو جهت درس روش تحقیق و مأخذ شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
استاد ارجمند :جناب آقای محروقی
محققین :
زمستان 86
فهرست مطالب :
فصل اول – کلیات تحقیق 1-5
فصل دوم – ادبیات تحقیق 6-9
فصل سوم – روش تحقیق 10
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری 11-16
فصل پنجم – نتیجه گیری 17
منابع 18
ضمائم 19
فهرست جداول و نمودارها :
جدول شماره 1 11
نمودار شماره 1 12
جدول شماره 2 13
نمودار شماره 2 14
نمودار شماره 3 15
نمودار شماره 4 16
نوع فایل :word …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>