عنوان تابع متغير مختلط 1

دانشگاه پيام نور واحد مشهد
پايان نامه دوره كارشناسي فيزيک
به راهنمايي :آقاي دکتر بينش
نگارش :
پاييز ۱۳۸۵
نوع فایل word
فهرست مطالب
فصل 6 5
ويژگيهاي تحليلي نگاشت 5
۶.۱ جبر مختلط 7
هميوغ مختلط 9
تابعهاي متغيير مختلط 13
خلاصه 16
۶-۲ شرايط کوشي _ريمان 17
توابع تحليلي 22
خلاصه 22
۶-۳ قضيه ي انتگرال کوشي 23
انتگرال هاي پربندي 23
اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس 25
نواحي همبند چند گانه 27
فرمول انتگرال کوشي 29
مشتقها 31
قضيه ي موره آ 32
خلاصه 34
۶-۵ بسط لوران 34
بسط تايلور 34
اصل انعکاس شوارتز 36
ادامه ي تحليلي 37
سري لورن 40
خلاصه 43
۶-۶ نگاشت 44
انتقال 45
چرخش 45
انعکاس 46
نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار 48
خلاصه 53
۶-۷ نگاشت همديس 53
خلاصه 54


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>