عنوان : شبکه های بی سیم وای – فای

استاد راهنما :جناب آقای اعظمی
زمستان 86
نوع فایل: word & pdf
– فصل اول
ـ مقدمه 2
1-1 تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي 2
1-1-1- عوامل مقايسه 3
2-1-1- نصب و راه اندازي 3
3-1-1- هزينه 3
4-1-1- قابليت اطمينان 4
5-1-1- كارائي 4
6-1-1- امنيت 4
2-1 مباني شبكه هاي بيسيم 5
3-1 انواع شبكه هاي بي سيم 6
4-1 شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد 8
5-1 روش هاي ارتباطي بي سيم 9
1-5-1- شبكه هاي بي سيم Indoor 9
2-5-1- شبكه هاي بي سيم Outdoor 9
3-5-1- انواع ارتباط 10
4-5-1- Point To point 10
5-5-1- Point To Multi Point 10
6-5-1- Mesh 10
6-1 ارتباط بي سيم بين دو نقطه 10
1-6-1- توان خروجي Access Point 10
2-6-1- ميزان حساسيت Access Point 10
3-6-1- توان آنتن 10
7-1 عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم 11
1-7-1- ایستگاه بی سیم 11
2-7-1- نقطه ی دسترسی 11
3-7-1- برد و سطح پوشش 12
فصل دوم :‌
ـ مقدمه 15
1-2Wi-fi چيست؟ 15
2-2 چرا WiFi را بکار گیریم؟ 16
3-2 معماری شبكه‌های محلی بی‌سيم 17
1-3-2- همبندی‌های 802.11 17
2-3-2- خدمات ايستگاهی 20
3-3-2- خ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>