عنوان پروژه بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

مديريت صنعتي شرق
استاد محترم:آقاي مهندس هادي زاده
بهار 84
نوع فایل wrod
فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقيق 1
مقدمه 2
سؤال يا فرضيه هاي تحقيق: 2
تعاريف: 2
طرح تحقيق: 3
ابزارها وروش گردآوري داده ها: 3
فصل دوم- ادبيات تحقيق 4
تاريخچه پسته 5
1- مبدا درختان پسته 5
اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته 9
نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها 13
نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش 27
نخستين مشكلات و توصيه ها و تبليغات در باب بهبود صادرات پسته و خشكبار ايران 32
مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته 37
پروانه جوانه خوار پسته 38
پروانه گلبرگ خوار پسته 38
پروانه پوسته خوار ميوه پسته 39
مينوز پسته 39
پسيل پيچيده برگ پسته 39
كپك فرنگي پسته، يا قارچهاي مولد زهرابه افلاتوكسين 40
توصيه هايي در جهت پيشگيري 44
آفات انباري پسته 46
پروانه هندي 47
پيشگيري و مبارزيه با آفات انباري پسته 47
فصل سوم- روش تحقيق 49
بازرگاني خارجي و ارزش و ميزان پسته ايران از سال 1268 تا پايان سال 1367(يك قرن) 50
نخستين مشتريان پسته ايران در يك قرن گذشته 50
ميزان و ارزش صادرات پ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>