مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)

مقدمه
مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي
ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام
ج . حفظ و حمايت جامعه
د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت
هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي
موقعيت فعلي مجازات اعدام
دركشورهاي مختلف
الف . كشورهاي اروپاي غربي
ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي)
ج . در حقوق جزاي اسلامي
د . در كشورهاي اسلامي عرب زبان
منابع:
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجاز …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>