موضوع پروژه: روابط عمومي در ايران و جهان

سازمان مديريت صنعتي
(نمايندگي شرق)
پايان نامه دوره كاربردي
استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سعيد مبيني
محققين:
رشته:مديريت روابط عمومي
بهار 1384
نوع فایل word
تعريف روابط عمومي 1
فصل اول- اهميت، نقش و كاركرد روابط عمومي 2
فصل دوم – انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان 6
هدف 7
اهداف انجمن هاي روابط عمومي 8
اهداف انجمن هاي روابط عمومي 8
انواع روابط عمومي 10
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي 12
انجمن هاي روابط عمومي در جهان 13
انجمن هاي بين المللي روابط عمومي 14
تاريخ روابط عمومي در ايران 14
جمع بندي 15
فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراكت هاي بزرگ روابط عمومي در جهان 17
انجمن هاي جهاني روابط عمومي 18
انجمن جهاني ارتباط گران بازرگاني 18
انجمن هاي افكار عمومي 19
تاريخچه AAPOR 19
انجمن جهاني افكار عمومي AAPOR 21
قسمت پنجم 23
اكثريت لازم براي مذاكره 23
قسمت ششم 24
قسمت هفتم 24
انجمن اجرايي 24
اعضا 26
انجمن اجرايي و كميته ها 27
قسمت اول 27
قسمت دوم 27
راي دادن و هدايت تجارت 30
خزانه و سرمايه 31
زبان 31
نمادهاي روابط عمومي در ايالات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>