نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان

مقدمه
اهداف ارزيابي عملكرد
معيارهاي ارزشيابي عملكرد
سرپرست مستقيم
همكاران
خودسنجي
زيردستان مستقيم
استفاده از كميته هاي ارزشيابي
روش جامع
شيوه هاي ارزشيابي عملكرد
نوشتن شرح حال
ثبت رويدادهاي حساس
روش مقياسي
روشهاي مقايسه اي
روش توزيع اجباري
خودارزيابي
رعايت نكاتي در ارزشيابي عملكرد
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
16 صفحه
word …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>