پیش بینی فروش

پيش بيني فروش
روشهاي پيش بيني فروش
روشهاي كيفي پيش بيني فروش
روشهاي كمي پيش بيني فروش
عيب اصلي سريهاي زماني عبارتند از :
موضع يابي ( موضع سازي )
توسعه استراتژيهاي موضع يابي محصول
درك موضع محصول
رقابت براي انتخاب بهترين موضع
اعلام موضع محصول
اجراي طرح موضع محصول
مديريت آميخته محصول
آميخته محصول
اصلاح محصولات
توقف عرضه محصول
افزايش عرضه محصول
محصول جديد چيست؟
فرآيند توسعه محصول جديد
مرحله دوم ايجاد محصول جديد
توسعه و آزمايش مفهوم
پيش بيني فروش
منحني عمر محصول
مرحله معرفي
مراحل بلوغ واشباع
مرحله اوفول
استراژيهاي مارك گذاري
بسته بندي محصول
مزاياي بسته بندي
گرايشهاي آينده در بسته بندي
ضمانت نامه محصول
20 صفحه
word …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>