کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دوره کارشناسی ناپیوسته برق ـ قدرت
استاد راهنما :
آقای مهندس میرعباسی
سال تحصیلی 86 ـ 85
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
موتورهاي جريان مستقيم DC 3
1-1 روابط سرعت گشتاور در حالت دايمي 5
1-2 روشهاي كنترل سرعت 9
1-3 راه اندازي 15
1-4 حداقل نمودن تلفات در محركه هاي DC سرعت متغير 16
فصل دوم
كنترل موتورهاي DC با يكسو كننده هاي قابل كنترل 18
2-1 مدارهاي يكسو كننده قابل كنترل 20
2-2 يكسو كننده هاي با روش كنترلي مدولاسيون پهناي پالس PWM 25
2-3 كنترل جريان 32
2-4 كار چند ربعي محركه هاي داراي يكسو كننده تمام كنترل شده 34
فصل سوم
كنترل موتورهاي DC با برشگرها 41
3-1 روشهاي كنترل 44
3-2 كنترل حالت موتوري يك موتور سري 44
3-3 ترمز ژنراتوري موتورهاي DC 45
3-4 كنترل جريان 45
3-5 كنترل چند ربعي موتورهاي تغذيه يا برشگر 46
فصل چهارم
كنترل حلقه بسته محركه هاي DC 54
4-1 محركه هاي سرعت متغير تك ربعي 55
4-2 محركه هاي سرعت متغير 4 ربعي 67
فصل پنجم
موتورهاي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>