بایگانی برچسب: دانلود مقالات کنفرانس ها

توجیه فنی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه سازی جهت افزایش کارایی ماشین

• مقاله با عنوان: توجیه فنی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه سازی جهت افزایش کارایی ماشین   • نویسندگان: رضا موید فر ، مصطفی شریفیان ، علی بی آزار املشی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: از آنجا که شناسایی معایب هندسی خط آهن کار مشکل و دشواری است و تعیین این نقاط توسط بازدیدهای چشمی بصورت دقیق امکان پذیر نبوده و با خطا همراه می باشد، لذا بکارگیری از ماشین اندازه گیر خط آهن، دقت در شناسایی معایب را بالا برده و امکان رفع کلیه خرابی ها را فراهم می سازد. امروزه ماشین آلات مدرن و جدید اندازه گیر خط دارای سرعتهای معادل 120 تا 300 کیلومتر در ساعت می باشند. که قادرند عیناً نیروهای دینامیک مشابه قطارها را در روی خط آهن اعمال نموده و اندازه گیری نمایند. در گذشته اندازه گیری خط به صورت ثبت گراف های آنالوگ انجام می گردید. اینگونه اطلاعات طبیعتاً جهت تحلیل وضعیت موجود خط آهن و برنامه ر …

شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به آن (مطالعه موردی: دریاچه ی مصنوعی چیتگر)

• مقاله با عنوان: شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به آن (مطالعه موردی: دریاچه ی مصنوعی چیتگر)   • نویسندگان: امیر محمودی انزابی ، مسعود تجریشی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: دریاچه ی درون شهری چیتگر با مساحت 132 هکتار و حجم تقریبی 6.9 میلیون مترمکعب، در شمال غربی تهران و منطقه ی 22 شهرداری تهران واقع شده است. با افزایش درجه ی حرارت هوا، بوم سازگان دریاچه با مشکلاتی چون افزایش حشرات موذی، رشد قورباغه و شکل گیری و رشد فزاینده ی جلبک در داخل دریاچه روبه رو شده است. اندازه گیری های صورت پذیرفته از مشخصات کیفی 59 نمونه با توزیع مکانی مناسب درون دریاچه گویای آن است که فسفر ماده ی مغذی محدود کننده ی تغذیه گرایی در این دریاچه است. با استفاده از مدل شبیه ساز AQUATOX و با بررسی سناریوهای متنوع نظیر ورود رواناب، ورود آب رودخانه ی کن (با تصفیه ی شیمیایی فسفات یا بدون تصف …

توسعه مدل ریاضی به منظور پیش بینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن

• مقاله با عنوان: توسعه مدل ریاضی به منظور پیش بینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن   • نویسندگان: رضا موید فر ، مصطفی شریفیان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: وظیفه کلیه اجزاء خط فراهم نمودن سطحی مناسب و هموار برای حرکت وسایل نقلیه می باشد. با گذشت زمان و بهره برداری از خط، کیفیت آن پایین می آید. بنابراین بایستی خطوط راه آهن بطور منظم مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و در صورت لزوم معایب آن برطرف گردد. هزینه های تعمیر و نگهداری خط، بخش عمده ای از کل هزینه یک خط را شامل می شود. بنابراین بهینه نمودن هزینه های نگهداری خط از اهمیت ویژه ای در مهندسی راه آهن برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا براساس مدل ریاضی کالیبره شده با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیکی ارتباط منطقی مابین کارایی ماشین زیرکوب به عنوان متغیر وابسته و مشخصات فنی و عملکردی آن به عنوان متغیرهای مستقل توسعه یابد. شاخص های آماری و ارزیابی ن …

کنترل ترافیک از طریق استخراج داده های ترافیکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

• مقاله با عنوان: کنترل ترافیک از طریق استخراج داده های ترافیکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای   • نویسندگان: رضا مؤیدفر ، رضا خیراندیش   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 11 صفحه می باشد.       چکیــــده: مساله استخراج اطلاعات ترافیکی از تصاویر ماهواره ای موضوع مهمی است که طی دو دهه ی گذشته توجه زیادی به آن شده است به طور کلی هدف این مسئله یافتن تعداد وسایل نقلیه به تفکیک سبک و سنگین در یک تصویر هوایی یا ماهواره ای است با توجه به وقت گیر بودن روش های دستی در این مقاله فرآیند مذکور به کمک تکنیک های پردازش تصویر انجام می شود. استخراج این اطلاعات کاربردهای فراوانی در زمینه های مختاف علمی و عملی از جمله مدیریت شهری و ترافیکی دارد و تبدیل به یک نیاز مستقیم برای جامعه شده است بنابراین دسترسی به اطلاعات به هنگام و در عین حال قابل پردازش اهمیت زیادی پیدا می کند. روش معرفی شده در این مقاله، تفکیک و شمارش وسایل نقلیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بر ا …

تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک ماسه ای توسط مدلسازی عددی پرسیومتر

• مقاله با عنوان: تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک ماسه ای توسط مدلسازی عددی پرسیومتر   • نویسندگان: محمد مهدی احمدی ، احسان کشمیری   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: پرسیومتری یکی از مهمترین آزمایش های صحرایی در حوزه ژئوتکنیک است که برای شناسایی ویژگی های مکانیکی خاک کاربرد دارد. مزیت اصلی این دستگاه، اندازه گیری پیوسته منحنی تنش – کرنش خاک است و این منحنی، جهت تعیین پارامترهای خاک بر مبنای تحلیل های تئوری (تئوری انبساط حفره) قابل تفسیر است. در این پژوهش، ابتدا آزمایش پرسیومتر به صورت کرنش – کنترل در نرم افزار FLAC مدل شده است. سپس جهت صحت سنجی، نتایج مدلسازی های عددی با تئوری انبساط حفره در محیط الاستوپلاستیک و نتایج صحرایی مقایسه شده است. سپس آنالیز حساسیت بر روی تاثیر پارامترهایی از قبیل مدول الاستیسیته، زاویه اصطکاک داخلی و ضریب پواسون بر روی منحنی تنش – کرنش انجام شده است. نهایتا از تفسیر نتایج منحنی پرسیومترحاص …

بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی

• مقاله با عنوان: بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی   • نویسندگان: سید علی نعمت پور ، مجتبی حسینی ، احمد دالوند   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.       چکیــــده: در این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی همراه با بررسی آماری، بر روی خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی انجام شده است. بر روی نتایج به دست آمده از آزمایشات، تحلیل آماری صورت گرفته است. سه سری بتن که به ترتیب دارای 0%، 0.25% و 0.5% درصد الیاف PPS بودند، ساخته شد. در مجموع 108 نمونه بتنی در سه گروه 36 تایی ساخته شد. دیسک های کوچک، دارای ارتفاع 64 میلیمتر و  قطر 150 میلیمتر بودند که از آنها جهت تعیین مقاومت ضربه ای استفاده شد. آزمایش ضربه با استفاده از روش وزنه افتان که به وسیله آیین نامه ACI 544 پیشنهاد شده، انجام گرفت. تحلیل آماری صورت گرفته بر  روی نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش درصد الیاف ضریب تغییرات برای مقاومت انهدام در نمونه های …

بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی

• مقاله با عنوان: بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی   • نویسندگان: سید علی نعمت پور ، مجتبی حسینی ، احمد دالوند   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: با توجه به اهمیت بتن های مقاومت بالا و نقش الیاف در کاهش رفتار ترد آن، یک مطالعه آزمایشگاهی همراه با بررسی آماری نتایج، بر روی خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی انجام شده است. در مجموع  از سه سری بتن که به ترتیب دارای 0%، 0.25% و 0.5% درصد الیاف PPS بودند، 180 نمونه بتنی در سه گروه ساخته شد. از هر طرح اختلاط، 20 نمونه مکعبی، 20 نمونه استوانه ای و 20 نمونه تیر کوچک به ترتیب جهت آزمایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی ساخته شد. تحلیل آماری صورت گرفته بر روی نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش درصد الیاف در نمونه های بتنی پراکندگی بین داده ها بیشتر می شود. ________________________________ ** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فا …

مدل عددی توسعه یافته برای تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال

• مقاله با عنوان: مدل عددی توسعه یافته برای تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال   • نویسندگان: رضا یگانه خاکسار ، مجید مرادی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: مقاله ی حاضر به بررسی پاسخ خطوط لوله ی مدفون در اثر عبور از گسل شیب لغز نرمال با زاویه ی 60 درجه می پردازد که در اثر آن در خط لوله ایجاد تنش ها، کرنش ها و تغییر مکان ها می نماید. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS ، لوله و خاک اطراف آن، که تحت اثر تغییر شکل های بزرگ قرار می گیرند، با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، اندرکنش های خاک و لوله و نیز تماس بین دو بخش فرادیواره و فرودیواره ی خاک مدل سازی گردیده اند. مدل عددی فوق با استفاده از نتایج متناظر به دست آمده از مدل سازی کوچک مقیاس سانتریفوژ ژئوتکنیکی، برای گسلش نرمال و خط لوله ی فولادی مورد واسنجش (کالیبراسیون) قرار گرفته و با توجه به قدرت مانور و آزادی عمل مدل سازی های عددی، م …

بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از روش تابع فازی

• مقاله با عنوان: بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از روش تابع فازی   • نویسندگان: سیده نفیسه میرلوحی جوابادی ، هاجر حسینی ، سیده فهیمه میرلوحی جوابادی ، ناصر طالب بیدختی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: سد مخزنی سازه ای موثر جهت جلوگیری از بلایای طبیعی نظیر سیل و خشکسالی بوده و علاوه بر آن منبعی مهم در توسعه اقتصادی یک منطقه و رفع نیازهای برقابی، آب شرب، صنعت، کشاورزی و تفریحات می باشد. اما با توجه به ثابت نبودن شرایط جوی و هیدرولوژیکی در محل سد و نیز غیر قابل پیش بینی بودن زمان های وقوع سیل و خشکسالی، برنامه ریزی برای ذخیره و آزادسازی آب امری مشکل می باشد. درسال های اخیر روش های متعددی جهت برنامه ریزی عملکرد مخازن ارائه شده است. یکی از روش های ساده اما کارآمد استفاده از منطق فازی می باشد. ساختار منطق فازی را می توان با سه رویکرد، پایگاه قواعد فازی، مدل رگرسیون فازی و تابع فازی مورد بررسی قرار داد. مورد آخر …

مقایسه معیارهای بهترین شبکه ژئودتیکی میکروژئودزی سدها

• مقاله با عنوان: مقایسه معیارهای بهترین شبکه ژئودتیکی میکروژئودزی سدها   • نویسندگان: میراحمد میرقاسم پور ، محسن غلامزاده   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: سدها یکی از مهمترین سازه های عمرانی است که نیاز به مراقبت و کنترل دارد. در این راستا عملیات میکروژئودزی سدها لازمه پایداری و رفتارنگاری هر سدی است. اما تشخیص رفتار سازه با دقت های بیشتر توسط مشاهدات قابل دسترس، وابستگی کامل به هندسه قرارگیری شبکه ژئودتیک نقاط اصلی اطراف سد دارد. در این تحقیق در خصوص طراحی فاز صفر، یک و معیارهای بهینه بودن هندسه شبکه های ژئودتیکی بررسی بعمل آمده و با دید ریاضی مستله معیار بهینه انتخاب می گردد. که این امر نقش مهمی در راستای انتخاب موقعیت نقاط شبکه و تعداد آنها و … خواهد داشت. رعایت مطالب موجود در این تحقیق می تواند قابلیت آشکار سازی رفتار سد را بهینه نماید. ________________________________ ** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه م …

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های پیشرفته غیرارتجاعی مرتبه اول مرتبه دوم قاب های فولادی خمشی دوبعدی با بارگذاری های مختلف

• مقاله با عنوان: مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های پیشرفته غیرارتجاعی مرتبه اول مرتبه دوم قاب های فولادی خمشی دوبعدی با بارگذاری های مختلف   • نویسندگان: وحید اقتصادی ، محسن گرامی ، یاسر حیرانی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: تحلیل های پیشرفته به هر روش تحلیل/طراحی که بتواند عوامل کلیدی تاثیرگذار بر رفتار سازه را به طور مستقیم و دقیق وارد روند محاسبات نمایند شاره دارند. در این تحقیق، چهار نوع تحلیل با سه نوع باگذاری مختلف، بر روی قاب های خشی فولادی انجام، نمودار ضریب بار-تغییر مکان سازه برای هر تحلیل و بارگذاری رسم و نتایج بدست آمده مقایسه می شود. این تحلیل ها عبارتند از: تحلیل ارتجاعی مرتبه اول، تحلیل ارتجاعی مرتبه دوم، تحلیل غیرارتجاعی مرتبه اول و تحلیل غیرارتجاعی مرتبه دوم. مشخص گردید، گرچه تحلیل غیرارتجاعی مرتبه اول عموما می تواند مقاومت نهایی سازه ها را با دقت خوبی برآورد نماید، لیکن استفاده از تحلیل غیرارتجاع …

بررسی پتانسیل نشست در رسوبات حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکار برای پیشگیری از تخریب کانال های شبکه غرب دشت بناب

• مقاله با عنوان: بررسی پتانسیل نشست در رسوبات حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکار برای پیشگیری از تخریب کانال های شبکه غرب دشت بناب   • نویسندگان: علی حاجی سقطی ، رضا گلداران ، زین العابدین رسول نژاد ، محمد نوبری نیا   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: احداث کانال از نوع بدنه خاکی با پوشش بتنی در بسیاری کشور بسیار متداول بوده و هست که این نوع کانال ها در برابر نشست بستر و یا تورم بستر خاکی خود بسیار حساس بوده و این دو عامل می تواند باعث ایجاد ترک خوردگی در لاینینگ بتنی شده و به دنبال آن و با نفوذ آب به بستر خاکی مجموعه کانال را تخریب کند. لذا در این پژوهش نشست بستر کانال انتقال آب دشت بناب به ظرفیت 5.5 متر مکعب بر ثانیه در یک کیلومتر آن که حاصل از رسوبات رسی دریاچه ارومیه می باشد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای تحکیم و نشست بستر ارائه گردیده است که در پروژه مذکور موفقیت آمیز بوده ولی معایبی را نیز در بر دارد …

راهکارهای بهبود شکل پذیری اتصالات گیردار ستون – درختی با بکارگیری فولاد با مقاومت بالا و مقایسه با اتصالات RBS

• مقاله با عنوان: راهکارهای بهبود شکل پذیری اتصالات گیردار ستون – درختی با بکارگیری فولاد با مقاومت بالا و مقایسه با اتصالات RBS   • نویسندگان: میترا عابد ، محمدعلی کافی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: این مطالعه به بررسی رفتار لرزه ای اتصال گیردار سیستم ستون درختی شامل تیر I و ستون قوطی پرداخته است. پارامتر نوع فولاد در این سیستم سازه ای به عنوان عامل تغییرپذیر انتخاب گردید. از جمله مزایای استفاده از فولاد پرمقاومت می توان به صرفه جویی در تولید، سهولت نصب و انتقال به محل اجرای ساختمان، طراحی ظریف اعضا و زیبایی در مسائل معماری و کاهش آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد. استفاده از فولادهای پرمقاومت میکروآلیاژی موجب کاهش حجم فلز جوش، زمان و هزینه های ساخت و ساز می شود. این فولادها به دلیل وجود مقدار کربن کم، هزینه های پیش و پس گرمایش را حذف می کنند. امروزه بکارگیری فولاد مقاومت بالا در سازه های بلندمرتبه بسیار گسترش …

بتن سبک با مقاومت بالا

• مقاله با عنوان: بتن سبک با مقاومت بالا   • نویسندگان: شهرام خسروزاده ، امیر خسروجردی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: همواره سبکی بتن، همراه مقاومت کم آن تلقی شده است. سبکدانه های درشت نقش مهمی را در تغییر مقاومت بتن سبکدانه بازی می کنند. نزدیک به دو دهه پیش مطالعه برای تولید بتن سبکدانه با مقاومت زیاد به ویژه در پروژه های نفتی آغاز شد و توانستند با استفاده از سبکدانه های خاص و بکارگیری مصالح و افزودنی های مرغوب اعم از سیمان، دوده سیلیسی و فوق روان کننده ها به مقاومت های فشاری فراتر از 20 MPa دست یابند. در ایران نیز تلاش هایی برای دستیابی به بتن سبکدانه پرمقاومت با مصالح موجود در ایران آغاز شد؛ اما به دلیل ضعف سبکدانه های درشت، محدویت های جدی در این راه وجود دارد. با این حال احساس می شود که بتوان از بتن سبکدانه با مقاومت زیاد یا متوسط به عنوان بتن بادوام جهت بتن ریزی در قطعات بتن مسلح در حاشیه خلیج فارس و دریای …

بررسی دوام بتن در محیط های دریایی بر حسب موقعیت قرارگیری نسبت به تراز آب دریا، (مقایسه موردی دریاچه ارومیه و خلیج فارس)

• مقاله با عنوان: بررسی دوام بتن در محیط های دریایی بر حسب موقعیت قرارگیری نسبت به تراز آب دریا، (مقایسه موردی دریاچه ارومیه و خلیج فارس)   • نویسندگان: شهرام خسروزاده ، امیر خسروجردی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 11 صفحه می باشد.       چکیــــده: میزان آسیب پذیری یک سازه بتنی کنار ساحل وابستگی شدیدی به محل قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دریا دارد. در این پژوهش، به منظور شبیه سازی فیزیکی محیط دریا و فراهم کردن شرایط نگهداری نمونه ها در شرایطی مشابه شرایط دریا، کانالی سرپوشیده در ابعاد آزمایشگاهی به همراه دستگاه موج ساز با قابلیت ایجاد امواج منظم با ارتفاع و پریود موج مختلف در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه طراحی و ساخته شد. همچنین از آب دریاچه ارومیه و نگاه داشتن دمای ثابت محیط بسته کانال در محدوده 35-30 درجه سانتیگراد برای فراهم نمودن محیط دریایی خورنده شدید استفاده گردید. نمونه های بتن مسلح و غیر مسلح با نسبت های آب به سیمان عیارهای سیمان متفاوت و …

تقویت دیوار برشی آجری با استفاده از بتن مسلح

• مقاله با عنوان: تقویت دیوار برشی آجری با استفاده از بتن مسلح   • نویسندگان: مهرداد حجازی ، امین شیخی قلعه سردی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: ساختمان با مصالح بنایی طیف گسترده ای از ساختمان های موجود را تشکیل می دهد که به علت خواص ترد و شکننده ای که دارند در برابر نیروی زلزله آسیب پذیر بودند و بیشتر خسارات پس از وقوع زلزله مربوط به این ساختمان ها می باشد. به همین علت توجه به ترمیم و بازسازی این نوع سازه ها و ارائه راهکارها و تکنیک های نوین توجه محققان را در این زمینه به خودش جلب کرده است. برای مقابله با شکست دیوارهای برشی آجری و بالا بردن مقاومت آنها می توان از میلگردهای قائم و افقی در داخل دیوار استفاده کرد که باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری دیوار می گردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ANSYS دیوار برشی آجری در دو حالت تقویت نشده و تقویت شده با بتن مسلح مدلسازی گردید و تحت بار جانبی به صورت غیرخطی تحلیل …

مقایسه عملکرد روش های هوشمند ANFIS و GEP در تخمین عمق آبشستگی پایه های پل

• مقاله با عنوان: مقایسه عملکرد روش های هوشمند ANFIS و GEP در تخمین عمق آبشستگی پایه های پل   • نویسندگان: کیومرث روشنگر ، شبنم میرحیدریان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از سیستم ها و نرم افزارهای کامپیوتری در محاسبات مسائل پیچیده گسترش بسیاری یافته است. یکی از این مسائل که همه ساله خسارات مالی و جانی بسیاری را به همراه دارد، تخریب پل ها بدلیل آبشستگی پایه های آن در اثر جریان آب می باشد. در این تحقیق، کارایی و عملکرد دو روش نرم افزاری هوشمند شبکه فازی-عصبی (ANFIS) و برنامه ریزی بیان ژن (GEP) برای تخمین میزان آبشستگی پایه های پل با استفاده از داده های میدانی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق از دو سری داده ی آزمایشگاهی و میدانی برای بستر با خاک غیرچسبنده استفاده شده است. مقایسه نتایج نشان داد که بدست آمدن ضریب همبستگی 0.9211 و 0.7108 به ترتیب برای داده های آز …

اثرسنجی راهکارهای مدیریت ترافیک بر تراکم ترافیک کلانشهرها (با تاکید بر قیمت گذاری عوارض)

• مقاله با عنوان: اثرسنجی راهکارهای مدیریت ترافیک بر تراکم ترافیک کلانشهرها (با تاکید بر قیمت گذاری عوارض)   • نویسندگان: شهریار افندی زاده ، حمید میرزاحسین ، حسن خاکسار   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: رشد روز افزون تقاضای سفر و محدودیت های متعدد در افزایش عرضه زیرساخت ها و توسعه های جدید شبکه حمل و نقل شهری موجب شده است راهکارهای مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع موجود در دستور کار برنامه ریزان حمل و نقل شهر قرار گیرد. مدیریت ترافیک یکی از رویکردهای اصلی و تاثیرگذار مدیران شهری در نقاط مختلف دنیا است. راهکارهای متعددی برای مدیریت ترافیک و تقاضای سفرهای شهری مطرح می شود که طبعاً هر یک ملزومات، ابعاد، متغیرها و نتایج مخصوص به خود را دارد. قیمت گذاری عوارض یکی از روش های مدیریت ترافیک در سطح شهرها است که بحث های زیادی در خصوص مزایا، معایب و نحوه پیاده سازی آن در شهرهای ایران مطرح است. با عنایت به این مو …

اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر فوق اشباع مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران

• مقاله با عنوان: اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر فوق اشباع مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران   • نویسندگان: علی فغانی ، حسن خاکسار   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: تراکم ترافیک شهری یکی از چالش های اصلی مدیریت کلانشهرهای کشور می باشد. با افزایش سرانه مالکیت خودرو و تقاضای تردد شهری، بخش قابل توجهی از شبکه معابر شهری تهران در طول ساعات متعددی از شبانه روز به حالت اشباع و فوق اشباع رسیده است. با افزایش مشکلات ناشی از این موضوع، کاهش تراکم ترافیک این معابر و روان سازی ترافیک شبکه معابر شهری به یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. برای شبکه معابر بزرگراهی و آزادراهی تهران در طرح جامع تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر اغلب بزرگراه ها و آزادراه های پیش بینی شده در طرح جامع محقق شده است. بنابراین عرضه شبکه معابر در سطح مناطق تهران اتفاق نخواهد افتاد و برای بهبود وضعیت ترافیک شبکه معابر تن …

به کارگیری منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه

• مقاله با عنوان: به کارگیری منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه   • نویسندگان: علی بنایان کرمانی ، خسرو برگی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در راستای مبانی جدید طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد، مقاله حاضر به ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه پرداخته است. هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی کاربردی برای توسعه منحنی های شکنندگی اسکله های شمع و عرشه است. ابتدا مدل سه بعدی اسکله مورد نظر در نرم افزار SAP2000 ساخته شده و آنالیز بار افزون برای تعیین ظرفیت اسکله و کمی سازی معیارهای خرابی صورت می گیرد. سپس تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) برای تعیین تقاضای لرزه ای انجام می شود. بدین منظور هشت تاریخچه زمانی انتخاب شده و با الگوریتم هانت – فیل برای شدت های مختلف زمین لرزه مقیاس شده و به مدل اعمال شده است. در ادامه، با توجه به شاخص های خرابی کمی و پاسخ های بدست آمده، منحنی های شکنندگی …

بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای شورون دارای عضو پیوند قائم مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی

• مقاله با عنوان: بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای شورون دارای عضو پیوند قائم مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی   • نویسندگان: پیام اشتری ، نیکو قربانیان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه کاربرد سیستم های هوشمند و نوینی مانند آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMA) در مهاربندها رو به افزایش است. استفاده از این آلیاژها باعث افزایش قابلیت اتلاف انرژی و افزایش قدرت خودبازگردانندگی در سازه می شود. در این تحقیق به بررسی رفتار لرزه ای نوعی بادبند شورون پرداخته می شود که به وسیله یک عضو پیوند قائم به تیر قاب وصل شده است. در ساخت این عضو پیوند قائم از آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA) استفاده شده است. در این مقاله قاب های 3 و 6 و 9 طبقه با سیستم مذکور مدلسازی می شوند و میزان دریفت طبقات و جابجایی باقیمانده بام محاسبه می شود. پاسخ های این سیستم نوین لرزه بر با پاسخ های حاصل از همان سیستم لرزه بر که عضو پیوند قائم آن از جنس فولادی می باشد، م …

بهینه سازی تعداد پاره سازه ها در تحلیل اجزای محدود

• مقاله با عنوان: بهینه سازی تعداد پاره سازه ها در تحلیل اجزای محدود   • نویسندگان: حمید مسلمی ، محمدهادی کدخدایی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: علی رغم پیشرفت روزافزون سرعت پردازشگرهای کامپیوتری، تحلیل عددی سازه های پیچیده به خصوص در حالت غیرخطی امری زمان بر و در برخی موارد ناشدنی می باشد. از این رو تکنیک های کاهش هزینه محاسباتی تحلیل عددی سازه ها مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. یکی از این تکنیک ها تقسیم سازه به تعدادی پاره سازه در روش اجزای محدود می باشد. در حالت حدی از یک سو می توان کل سازه را یک پاره سازه فرض نمود و در حالت حدی دیگر از آن سو می توان هر المان را یک پاره سازه در نظر گرفت. در هیچکدام از این دو حالت تکنیک پاره سازه ها کاهشی در هزینه محاسباتی نسبت به روش اجزای محدود کلاسیک ندارد. ولی در حالت بینابین با انتخاب تعداد مناسب پاره سازه، می توان تا حد ممکن این هزینه را کاهش داد. در این مقاله به بررسی …

ترکیب روش اجزای محدود بسط یافته و روش اجزای محدود تطابقی در آنالیز مسائل ترک

• مقاله با عنوان: ترکیب روش اجزای محدود بسط یافته و روش اجزای محدود تطابقی در آنالیز مسائل ترک   • نویسندگان: حمید مسلمی ، کامران مدبر   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: آنالیز عددی سازه های دارای ترک به دلیل پیچیدگی ذاتی سالیان زیادی است که توجه محققان را به خود معطوف کرده است و تکنیک های مختلفی برای اینگونه مسائل پیشنهاد شده است. یکی از این تکنیک ها روش اجزای محدود بسط یافته می باشد که در آن با غنی سازی توابع شکلی با توابع تکین، مدل سازی رفتار نزدیک ترک بهبود می یابد. در تکنیک دیگر که روش اجزای محدود تطابقی نام دارد، با همان توابع شکل کلاسیک ابعاد المان ها به گونه ای تغییر داده می شوند که شبکه اجزای محدود خود را با مساله تطبیق داده و رفتار منطقه اطراف ترک با دقت مطلوب مدل شود. محققین در بررسی این تکنیک ها به مشکلات و نقاط ضعف موجود در آنها در مسائل خاص اشاره نموده اند. در این مقاله هدف، ترکیب مناسب این دو تکنیک و …

بهینه سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) (مطالعه موردی: سد درودزن)

• مقاله با عنوان: بهینه سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) (مطالعه موردی: سد درودزن)   • نویسندگان: سعید اکبری فرد ، کوروش قادری ، بهرام بختیاری   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه منایع آب در زمره گنجینه های عظیم بشری به شمار می آیند که لازمه بهره برداری از آنها، اعمال قوانین و مدیریت بهینه بهره برداری می باشد. یکی از راهکارهای مقابله با مسائل و مشکلات مدیریت منابع آب و عدم توزیع زمانی و مکانی متناسب آن، استفاده بهینه از مخازن است. در این تحقیق به منظور بهره برداری بهینه از مخزن سد درودزن، یک مدل کامپیوتری بر مبنای الگوریتم چرخه آب که زیربنای آن از طبیعت و بر اساس فرآیند چرخه آب و جریان رودخانه ها و نهرها به دریا در جهان واقعی الهام گرفته شده است، در محیط نرم افزاری MATLAB توسعه داده شد. تابع هدف تحقیق موردنظر حداقل کردن کل کمبودها، تعریف گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل WCA، در ت …

فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد آن

• مقاله با عنوان: فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد آن   • نویسندگان: مجید مسچی نظامی ، محمد جواد خانجانی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: با توجه به کاهش ذخایر آب، تکنولوژی غشایی در تصفیه آب به منظور حفاظت از منابع آب و ارتقاء کیفیت آنها پیشرفت چشمگیری داشته است. اسمز مستقیم یک فرایند غشایی و تکنولوژی جدیدی در تصفیه محدوده وسیعی از پساب ها می باشد. در این فرایند از فشار اسمزی دیفرانسیلی در سرتاسر یک غشاء نیمه تراوا جهت استخراج آب خالص استفاده می شود. نیروی محرک به منظور نفوذ آب در این فرایند اختلاف فشار اسمزی بین دو محلول آب می باشد که جایگزین فشار هیدروستاتیکی تامین شده توسط پمپ در سیستم های اسمز معکوس و فیلتراسیون می گردد و هزینه تامین انرژی را بسیار کاهش می دهد. هدف کلی ارزیابی فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد اسمز مستقیم به منظور ارتقاء کیفیت منابع آب می باشد. ________________________________ ** …

بررسی تاثیرات افزودن نانو آلومینا بر خواص مکانیکی بتن

• مقاله با عنوان: بررسی تاثیرات افزودن نانو آلومینا بر خواص مکانیکی بتن   • نویسندگان: جمشید اسماعیلی ، کیوان عندلیبی ، جمیل کسایی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.       چکیــــده: برای بررسی تاثیرات نانو آلومینا (Al2o3) بر خواص مکانیکی بتن نمونه های استوانه ای شکل  (Φ150×300) با میزان متفاوتی از نانو آلومینا و برای آزمایش در سنین متفاوت ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت. بر روی نمونه های ساخته شده آزمایشات مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته انجام گرفت. که بیشترین مقدار افزایش مقاومت فشاری مربوط به جایگزینی 1% نانو آلومینا با سیمان و به میزان 8% و برای مدول الاستیسیته افزایش %90.72 در جایگزینی 7% سیمان با نانو آلومینا مشاهده گردید. برای مطالعات ریزساختاری و بررسی عوامل ایجاد این تغییرات از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نیز آنالیز XRD استفاده شد. ________________________________ ** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در رون …

بررسی عددی پدیده شیارشدگی در مخلوط آسفالت لاستیکی

• مقاله با عنوان: بررسی عددی پدیده شیارشدگی در مخلوط آسفالت لاستیکی   • نویسندگان: بهزاد بخشی ، مهیار عربانی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: تحقیقات اخیر نشان می دهند که خرده لاستیک خصوصیات دینامیکی و عملکردی مخلوط های آسفالتی گرم را نسبت به مخلوط آسفالتی متداول افزایش می دهد. همچنین با توجه به نقش کلیدی روسازی راه ها، محققین همواره به دنبال روش هایی هستند تا رفتار روسازی را تحت تأثیر عوامل متعدد بدست آورند. با افزایش سرعت و میزان بار ترافیکی و بالا رفتن اثرات منفی خرابی روسازی روی نظام اقتصادی و اجتماعی، مهندسین روش های تحلیلی و عددی را بدست آوردند. یکی از مودهای شایع خرابی روسازی، شیارشدگی می باشد که خرده لاستیک قادر است میزان آن را کاهش دهد. از طرف دیگر، روش های عددی توانایی های خود را در زمینه ارزیابی دقیق سیستم روسازی به اثبات رسانیده است. هدف از این تحقیق استفاده از روش عددی المان محدود در شبیه سازی آزمایش …

برآورد نرخ تبخیر از سطح دریاچه ارومیه در زمان حداکثر تراز آب

• مقاله با عنوان: برآورد نرخ تبخیر از سطح دریاچه ارومیه در زمان حداکثر تراز آب   • نویسندگان: سید فرید فاضل مجتهدی ، سروش سراوانی ، احسان جلیلوند ، سمیه سیما ، مسعود تجریشی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: دریاچه ارومیه یکی از دریاچه های شور جهان می باشد که نزدیک به 10 درصد از مساحت حوزه آبریز ارومیه را تشکیل داده و از حدود سه دهه پیش به موازات افزایش حجم بهره برداری از منابع آب حوضه، تراز آب در آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برآورد نرخ تبخیر از سطح دریاچه ارومیه به عنوان تنها ترم تلفات آب از این پهنه آب شور از اهمیت بالایی در محاسبات بیلان و مدیریت منابع آب حوضه برخوردار است. در این مطالعه، سال 1995 میلادی که مصادف با زمان حداکثر تراز آب دریاچه می باشد به عنوان مبنا برای تعیین نرخ تبخیر مدنظر قرار گرفته است. روش بیلان انرژی دقیق ترین روش جهت برآورد مقدار تبخیر می باشد که نیاز به داده های ورودی زیاد، استفا …

بررسی کارایی روش اینرسی حرارتی ظاهری در تخمین رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

• مقاله با عنوان: بررسی کارایی روش اینرسی حرارتی ظاهری در تخمین رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر سنجنده ی MODIS (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ی آستان قدس)   • نویسندگان: امیر محمودی انزابی ، صدیقه السادات قاضی زاده هاشمی ، احسان جلیلوند ، پیمان دانشکار آراسته   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: رطوبت خاک فاکتوری برای پایش خشکسالی، پیش بینی های هیدرولوژیکی و کالیبراسیون مدل های بیلان آب است. از سوی دیگر، امکان پایش تغییرات زمانی و مکانی بسیاری از پارامترها از جمله رطوبت خاک توسط عکس های ماهواره ای فراهم است. در این مطالعه، رطوبت سطحی خاک بر اساس داده های حرارت سطحی و آلبدوی سنجنده ی MODIS و با استفاده از روش اینرسی حرارتی ظاهری (ATI)، در مزرعه ی آستان قدس رضوی و برای اندازه گیری های میدانی در تاریخ 24 اسفند 1379 تخمین زده شده است. پس از محاسبه ی شاخص رطوبت سطحی اشباع بر اساس مقادیر بیشینه و کمینه ی اینرسی حرارتی ظاهری …

تعیین شدت زلزله JMA شهر تبریز با استفاده از نتایج پرسشنامه ای (مطالعه موردی: زلزله های دوگانه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان)

• مقاله با عنوان: تعیین شدت زلزله JMA شهر تبریز با استفاده از نتایج پرسشنامه ای (مطالعه موردی: زلزله های دوگانه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان)   • نویسندگان: محسن نظرپور ، فرزاد طالبی ، رباب شیخعلی زاده ، عبدالحسین فلاحی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: زمین لرزه های دوگانه آذربایجان شرقی دو زمین لرزه نسبتاً شدید بودند که در روز شنبه 21 مرداد 1391 مناطقی از استان آذربایجان شرقی را لرزاندند. چند روز پس از وقوع این زمین لرزه ها گروه اعزامی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اتفاق گروه اعزامی از انجمن مهندسین عمران ژاپن برای بازدید از مناطق زلزله زده و تهیه گزارشی از مشاهدات خود عازم این مناطق از جمله شهر تبریز شدند. بررسی پرسشنامه ای مطرح شده توسط Ohta در ژاپن از زمان طولانی و به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و برای زلزله های بزرگ اخیر این کشور به کار برده شده است تا توزیع دقیقی از شدت های لرزه ای بدست آورن …