بایگانی برچسب: سیستم

دانلود تحقیق کامل درمورد سيستم تعليق

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 30 فهرست و توضیحات: مقدمه فلسفه وجود سيستم تعليق فنر (‌Spring) کمک فنر (Shock Absorber) يا Damper   انواع فنرها 1- فنر مارپيچ ( Coil Spring ) 2- فنر تخت ( Leaf Spring ) 3- ميله پيچشی ( Torson Bar ) 4- فنر هوايی ( Air Spring ) 5- فنر لاستيکی ( Rubber Spring )  نقش تایرها درسیستم تعلیق سيکل فشرده شدن ( Compression Cycle ) سيکل باز شدن ( Extension Cycle) يا Rebound انواع کمک فنرها دو تيوپه دو تيوپه گازی دو تيوپه هيدروليکی دو تيوپه Foam Cell تک تيوپه با مخزن بيرونی   زمان تعويض     مقدمه   در کاتالوگها يا دفترچه راهنمای خودروها، در قسمت نوع سيستم تعليق با نامهايی چون؛ سيستم تعليق مستقل، مک فرسون، پيچشی، Multilink و… مواجه می شويم، اما متاسفانه اطلاعات عامه مردم، درباره سيستم تعليق و انواع و اجزای آن در حد بسيار اندکی می باشد؛ در حدی که حتی برخی افراد نمی دانند سيستم تعليق ياSuspension به کدام قسمت يا قسمتهايی از خودرو اطلا …

دانلود تحقیق کامل درمورد سيستم جرقه

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 52   سيستم جرقه شرح: فشار كمپرس يكي از عاملهاي انفجار مخلوط سخت و هوا در داخل سيلندر ميباشد. در نتيجه افزايش گازها باعث قدرت زياد در داخل موتور مي باشد و اين عمل آتش گرفتن توسط سيستم جرقه انجام مي گيرد كه جرقه شمع ها باعث انفجار شده و توليد قدرت در موتور مي گردد. نيازمنديهاي سيستم جرقه : سه ركن اصلي و اساسي براي عملكرد موتورها ضروري ميباشد. 1- فشار كمپرس بالا 2- تايم جرقه و قدرت شمعها 3- مخلوط مناسب وظيفه اصلي سيستم جرقه توليد جرقه شمع ها است كه ميتواند مخلوط سوخت و هوا را در سيلندر محترق سازد. پس شرايط زير براي انجام اين عمليات بايد ايفا گردد: 1- يك جرقه قوي وقتي مخلوط سوخت و هوا در سيلندر تراكم ميشوند، ممكن است پرش جرقه از ميان هوا به سختي صورت گيرد (به اين خاطر مقاومت الكتريكي است و اين مقاومت وقتي كه هوا كمپرس شود تشديد مي يابد)به همين علت ولتاژ تهيه شده براي شمع بايد قدرت كافي داشته باشد تا بتواند با قدرت از ميان الكترود شمع عبور نمايد. 2- تايمينگ مناسب و صحيح جرقه : انتخاب …

دانلود تحقیق کامل درمورد سيستم حرارت مركزي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 40 فهرست و توضیحات: سيستم حرارت مركزي حرارت مركزي ناحيه اي سيستم حرارت مركزي آبي تقسيم بندي سيستم حرارت مركزي آبي الف : سيستم يك لوله اي ب : سيستم دو لوله اي با برگشت مستقيم ج : سيستم دولوله اي با برگشت معكوس شرح سيستم هاي حرارت مركزي آبي سيستم هاي حرارت مركزي آبي باز سيستم حرارت مركزي طبيعي باز سيستم آب گرم طبيعي باز با تقسيم از پايين (سيستم دولوله اي): سيستم حرارت مركزي با آب گرم طبيعي و تقسيم از بالا (سيستم دولوله اي) سيستم آب گرم طبيعي با تقسيم از بالا (سيستم يك لوله اي) سيستم حرارت مركزي آب گرم طبيعي طبقه اي سيستم حرارت مركزي باز طبيعي با آب داغ سيستم حرارت مركزي باز اجباري (تقسيم از پايين) سيستم باز اجباري (پمپي-تقسيم از بالا) سيستم هاي حرارت مركزي بسته سيستم آب داغ بسته 1- ايجاد فشار به وسيلة انبساط آب 2- ايجاد فشار به وسيله وسايل مكانيكي 3- ايجاد فشار به وسيلة بالشتك بخار يا گاز سيستم هاي حرارت مركزي آب گرم بسته   سيستم حرارت مركزي اساس كار سيستم حرارت مركزي …

دانلود تحقیق درمورد سيستم رهگيري موازي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 16   مقدمه: در اين گزارش به بررسي عملكرد سيستم رهگيري موازي طيف گسترده كه در مراجع {} – {} آمده، براي كانال‌هاي فيدينگ راليسي انتخابگر فركانس و غيرانتخابگر فركانس مي‌پردازيم. اين سيستم شامل مخزني از فيلترهاي منطبق بر دنباله شبه تصادفي غير ؟ مي‌باشد كه در مرجع {} تشريح شده است. براي روشن شدن تحليل‌هاي ارائه شده، سيستم رهگيري مزبور به طور مختصر تشريح شده و عبارات مربوط به احتمال آژير غلط براي كانال‌هاي تحت بررسي به دست مي‌آيد. در واقع در اينجا احتمال آژير غلط به عنوان معياري براي مقايسه عملكرد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. قاعده تصميم‌گيري قراردادي براي رهگيري موازي انتخاب بزرگترين اماده مي‌باشد، كه براي كانال‌هاي فيدينگ غيرانتخابگر فركانس با نويز سفيد گوسي، معيار بيشترين احتمال (ML) را برآورده مي‌سازد. {} اما در حضور بيش از يك مسير قابل تفكيك اين قاعده تصميم‌گيري بهينه نيست. قاعده تصميم‌گيري بهينه براي كانال‌هاي فيدين …

دانلود تحقیق کامل درمورد سيستم سرمايش

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 49 فهرست و توضیحات: چكيده سرمايش 1-1- سيكل سرمايش رنكين 1-2- سيكل جذب 1-3- چيلرها 1-4- سرمايش تبخيري ( Evaporative  air  cooling) 1-4-1)سرمايش تبخيري مسقيم: (Direct Evaporative  Air  Cooling) 1-4-2- سرمايش تبخيري غير مستقيم indirect  Evaporative 2-1- كولر آبي و اهميت آن 2-2- ساختمان كولر آبي 2-3- اصول عملكرد كولرهاي تبخيري ( آبي ) مستقيم 2-4- فرايندهاي كولر آبي 2-5- كاربردهاي كولر آبي (Application) 2-5-1- سرمايش ساختمانهاي مسكوني يا تجاري (Residental or commercial cooling) 2-5-2- كاربردهاي صنعتي (Industrial Application)     2-5-3- رطوبت گيري و سرمايش (dehumidification  & cooling)  2-5-4- تميز كردن هوا (air cleaning) 2-5-5- ساير كاربرد ها 2-6- انواع كولرهاي آبي مستقيم 2-6-1- كولرهاي داراي بسترهاي نامنظم (random media air coolers) 2-6-2- كولرهاي با بستر صلب(Rgid medi coolers)   2-6-3-كولرهاي داراي پرتاب آب (sl …

دانلود تحقیق کامل درمورد سيستم هاي آرميچر

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 32   از زمانهاي بسيار قديم بشر با آهن ربا هاي طبيعي آشنا بوده ، نيروهاي جاذبه و دافعه بين قطعات مختلف اين آهن ربا ها و نيز بين آنها و ساير قطعات آهني را مي شناخته است . اما تا حدود 200 سال قبل تحليل صحيح و دقيقي از رفتار اجسام مغناطيسي ارائه نشده بود و به همين دليل استفاده چنداني از اين پديده انجام نمي شد . در سال 1819 ميلادي يك دانشمند دانماركي به نام اورستد متوجه شد هنگام عبور جريان برق از يك سيم ، چنانچه در مجاورت آن قطب نمايي قرار دهيم ، عقربه قطب نما ( كه از جنس آهن رباي طبيعي است ) منحرف مي گردد . اين تجربه نشان داد كه جريان برق نيز مانن آهن رباي طبيعي در اطراف خود يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند كه شدت آن بستگي به شدت جريان دارد عكس العمل آرميچر: عواملي كه در حالت بارداري دينامو باعث تغيير نيروي الكتروموتوري آرميچر مي باشد عكس العمل آرميچر ناميده مي شود و مهمترين آنها به شرح زير است: 1- عكس العمل القا شونده كه باعث افت ولتاژ در مقاومت سيم پيچ آرميچر مي شود در حالت ژنراتور V=E-RI و در ح …

پروژه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم. doc

            نوع  فایل: word قابل ویرایش 195 صفحه   مقدمه: در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري‌هاي دولت‌ها محسوب ميگردد. بديهي است که توفيق جوامع در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي در گرو برخورداي از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت موثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد. از زمان تشکيل آموزش و پرورش، به صورت رسمي‌در کشورها حدود يک قرن مي‌گذرد در خلال اين مدت نظام آموزشي در اثر تحولاتي که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگي پيدا کرده است و اين امر اهداف، وظايف و مسئوليت‌هاي آن را پيچيده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است. رسالت اساسي آموزشي و پرورش تربيت انسان سالم و سازنده است براين اساس مديران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجري آئين نامه‌ها وناظر بر اجراي برنامه‌ها‌ي رسمي‌ نيستند بلکه وظيفه دارند فعاليت‌هاي مدرسه را در جهت اهداف متعالي تربيت، سازندگي دانش آموزان و در نهايت موفقيت جامعه هدا …

سیستم اطلاعات مدیریتی MIS + ترجمه فارسی

تعداد صفحات انگلیسی:11 صفحه تعداد صفحات فارسی:24 صفحه فرمت:PDF     …

پروژه استفاده ازکنترلرهای دیجیتالی در سیستم های مکانیکی. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 125 صفحه   مقدمه: سيستم كنترل موتور الكترونيكي شامل دستگاههاي دريافت كننده ايست كه به طور مداوم موقعيت هاي كاري موتور را ارزيابي مي كنند، يك واحد كنترل الكترونيكي( Ecu ) {است} كه جداول داده ها و محاسبات كاربردي در ورودي دريافت كننده ( حسگر Sensor ) را ارزيابي مي كند و خروجي را براي دستگاههاي راه انداز معين مي كند. اين دستگاههاي راه انداز توسط Ecu فرمان مي گيرند تا در پاسخ به ورودي حسگر، عملي را انجام دهند. هدف استفاده از يك سيستم كنترل موتور الكترونيكي اين است كه موارد زير تامين شود: دقت مورد نياز و سازگاري به منظور كمتر كردن آلودگي خروجي و كم كردن مصرف سوخت، بهينه كردن قابليت حركت براي همه موقعيت هاي كاري، كم كردن آلودگي تبخيري، و تشخيص دادن سيستم وقتي كه بد عمل مي كند. براي اينكه در سيستم كنترل، اين اهداف را شاهد باشيم، يك مدت زمان توسعه شايان توجهي براي هر موتور وكارايي وسيله نقليه مورد نياز است. مقدار قابل توجهي از توسعه براي يك موتور نصب شده روي دينامومتر، تحت موقعيت هاي كنترل شده، مصرف …

پروژه مکانیک با موضوع سیستم فرمان. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   مقدمه: دراغلب ماشینهاودستگاههای صنعتی رفتاروحرکات هماهنگ وهدف دار مجموعه اجزاءواعضاء،سیستمی دینامیکی راایجاد می کند. که مهندس طراح دراولین گام گریزی به جزء تجزیه و تحلیل حرکتها و نیروها درآن را ندارد.از طریق این مرحله است که نهایتاٌ به فازهای بهینه سازی و طراحی استانداردسازی…دسترسی می یابد. در تحلیل سیستمهای دینامیکی اعتبار نتا یج بستگی مستقیم به میزان بالا بودن دقت و پرهیزاز فرضیات ساده کننده درمدل سازی دارد. دستیابی به نتایجی معتبر و اطمینان از محصولات مربوط به آن به جزءاز طریق به کار گیری نرم افزارهای صنعتی پیشرفته، بسیارسخت و پرهزینه و چه بسا در شرایط رقابت جهانی صنعت غیر ممکن است . یکی از این نرم افزارهای پر استفاده در صنعت که در شبیه سازی سیستم های دینامیکی بکار می رود، نرم افزار ADAMS می باشد که در این پروژه ابتدا شرح مختصری از آنداه می شودو سپس بخش های مختلف نرم افزار به طور مختصر معرفی می شودو پس از آن بخش ADAMS/ CAR به طور کامل شرح داده می شود ،که شامل طراحی و ساخت سیستم …

پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 43 صفحه   چکیده: سیتم اعلان واطفاء حریق به عنوان یک سیستم امنیتی برای کارخانجات ومراکز عمومی و ادارات کاربرد فراوانی دارد.و در صورت حس کردن حرارت ویا دود سیستم آلارم می دهد . و می توان بگونه ای برنامه ریزی کرد که بتواند از حریق جلوگیری نماید.   فهرست مطالب: فصل یکم- سنسورها 1-1 سنسوردما 2-1 سنسور گاز فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم 1-2 مختصری از میکروکنترولرخصوصیات میکرو کنترلر 3-2 ترکیب پایه 4-2 بلوک دیاگرام 5-2 توصیف پایه ها 6-2 هسته مرکزی 7-2 حافظه میکروکنترولر 8-2مبدل آنالوگ به دیجیتال 9-2 کانال. ADC 10-2 حذف نویز آنالوگ 11-2 تراشه 12-2 برسی مراجع پیوست1 اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق پ 1-1 اطلاعات سنسورگاز پ2-1 اطلاعات سنسور دما پ3-1 اطلاعات میکروکنترولر   فهرست اشکال : شکل1-1 اشکال مختلف سنسور دما شکل2-1 اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز شکل3-1 مدار داخلی شکل4-1 سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار شکل5-1 راه اندازی وبایاس سنسور گاز شکل1-2 …

پروژه طراحي و عملکرد سيستم ترمز. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 80 صفحه   چکیده: اين پروژه شامل دو بخش مي باشد که در بخش اول توضيحات کلي در مورد ترمز و همچنين انواع ترمزها شامل ترمزهاي ديسکي و کاسه اي و چگونگي کارکرد آنها مورد بررسي قرار مي گيرد، در ادامه به توضيح مباحثي همچونفواصل ايمني ترمز، انتقال وزن، ضعيف شدن ترمز ، کاهش سرعت و توقف اتومبيلوهيدروليک ترمزمي پردازيم.بعد از آن يکي از مهمترين پارامترهاي ترمز يعني لنت ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد . عوامل مژثر در آن بطور مفصل بحث شده است .در آخر اين بخش مراحل طراحي ترمز هاي ديسکي و کاسه اي ( کفشک بلند خارجي ، کفشک کوتاه خارجي ، کفشک بلند داخلي و ترمزهاي نواري ) گفته مي شود . در بخش دوم عملکردسيستم ترمز را بررسي مي کنيم معادلات كلي در راستاي X را براي عملكرد ترمز مي توان از قانون دوم نيوتن به دست اورد. به طور كلي نيروهاي وارد بر خودرو را مي توان مطابق زيرنشان داد بنابر اين داريم :  نيروهاي ترمز چرخهاي عقب و جلو از گشتاور ترمزها ناشي مي شود و با نيروي مقاوم غلتشي و اصطکاک لغزشي ساچمه ها در بلبرينگ و نيروي …

پروژه رساله ارزیابی وبررسی کارایی سیستم کنترل کننده ذرات معلق. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 97 صفحه   چکیده: کارخانجات آسفالت منابع انتشارآلاینده های هواهستند که نقش موثر در آلودگی هوا ،ذرات معلق رادارند.در منطقه نیشابور 3 کارخانه آسفالت باعث تولید این آلاینده ها شده و نیزمشکلاتی را برای محیط شهری و طبیعی ایجاد نموده است . ابتدا کارخانجات آسفالت شناسایی شده و سپس اطلاعات مورد نیاز در این رابطه جمع آوری گردیده است . از سه کارخانه موجود 2 کارخانه دارای سیستم سیکلون – اسکرابرتر بوده و کارخانه دیگر فاقد سیستم کنترل کننده می باشد . برای ارزیابی سیستم های کنترل کننده این کارخانجات باید نمونه برداری ذرات معلق در زمانی که کارخانه فعال است انجام گیرد . برای ارزیابی این سیستم ها ، با توجه به یکسان بودن شرایط تولید در ساعات کار ، 3 نمونه قبل سیستم و 3 نمونه بعد از سیستم کنترل کننده برداشت شده است . نتایج این نمونه برداری حاکی از آن است که ذرات معلق در خروجی این کارخانجات بین محدوده 20859-³ و میزان ذرات معلق ورودی به سیستم موجود بین رنج 67953-77951 mg/m³ می باشد. با توجه به این اعداد …

پروژه سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي در فرودگاه گولنيو لهستان. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 60 صفحه   چکیده: طراحي يك سيستم گرمايش و ذوب برف در فرودگاه GolenioW در كشور لهستان هدف اين مقا له مي‌باشد. سيستم بر اساس كار كرد و استفادهاز انرژي زمين گرمايي در منطقة Sziciecin نزديك به شهر Goleniow طراحي شده است. در اين منطقه آب زمين گرمايي در محدودة دمايي 40 تا 90 درجه سانتيگراد يافت مي‌شود. مبناي طراحي سيستم استفاده از هیت پمپ هايي مي‌باشد كه گرما را از آب گرم 40 تا 60 درجه سانتيگراد جذب مي‌كنند. براي درك عملكرد چيدمان پمپ حرارتي مختلف در يك سيستم گرمايي براي سيال زمين گرمايي40 oc مقايسه هايي به عمل آمده است. براي منطقه مورد نظر محاسبات جريان سيال و محاسبات گرمايش موجود مي‌باشد. سيستم ديواره هاي پخش گرما شامل يك دبی سنج مبدل حرارتي زمين گرمايي و پمپ حرارتي (كه به طور الكتريكي كار مي‌كند) مي‌باشد. اگر سيستم با يك اوپراتور كه مستقيماً بعد از مبدل حرارتي زمين گرمايي نصب شده است كار کند سيم نوع I و اگر با اوپراتوري كه بطور غيرمستقيم روي شبكة برگشت آب نصب ش …

پروژه سيستم هاي اندازه گيري پيشرفته (كمپراتور). doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 26 صفحه   مقدمه: کمپراتورهاي ابعادي، (مقايسه گرهاي ابعادي) ابزارهايي هستند که در اندازه گيري هاي طولي استفاده مي شوند و ابزارهايي بسيار دقيق هستند. کمپراتور وسيله است که تغيير مکانهاي کوچک را به تغيير مکانهاي قابل رويت تبديل مي نمايد. علاوه بر بزرگنمايي زياد، کمپراتورها بايد شرايط زير را دارا باشند: 1) يک اندازه معين راتکرار نمايند. 2) مقدار بزرگنمايي آنها ثابت باشد. 3) با وارد نمودن نيروي کمي به فکهاي اندازه گير کار نمايند. 4) بزرگنمايي هاي بسيار زياد امکان پذير است.   فهرست مطالب: کمپراتورها کمپراتورهايي با بزرگنمايي زياد کمپراتور بروکس کمپراتور نوري- مکانيکي ميکروکاتو کمپراستور سيگما ايمني خواندن مقياس توام با سکون تنظيم خوب انطباق (اختلاف رويت با درنظر گرفتن محل ديد ناظر): فشار اندازه گيري ثابت کمپراتورهاي مکانيکي- نوري کمپراتورهاي پنوماتيکي (هوايي) الف) کمپراتورهاي هوايي فشاري ساختارهاي جالب دستگاه عبارتند از: بزرگنمايي قابل تنظيم تنظيم نقطه صفر كمپراتوره …

پروژه مکانیک با موضوع سیستم های سیالاتی. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 40 صفحه   مقدمه: سيستم هاي سيالاتي وسايلي هستند كه نيرو را از مكاني به مكاني ديگر انتقال مي دهند  كه در اين انتقال از يك سيال كمك مي گيرند. اين سيال مي تواند يك مايع باشد (‌آب يا روغن) و يا مي توانيد يك گاز ( هوا ) تحت فشار باشد. بسياري از اين وسايل بر اساس قواعد استاتيك سيالات و سينماتيك سيالات پايه گذاري شده اند. در اين بخش ما بر روي پاره اي از اين سيستمها بحث مي‌نماييم: 1- پرسهاي هيدروليكي The hydraulic press : پرسهاي هيدروليكي وسايلي هستند كه براي بالا بردن وزنه هاي سنگين با استفاده از نيروهاي كم به كار مي روند. اين پرسها بر اساس قانون پاسكال پايه گذاري شده اند كه بر اساس اين قانون، در سيال ساكن و يا در مواردي كه لايه‌هاي سيال نسبت به لايه‌هاي مجاور حركت نكنند، در هر نقطه فشار در تمام جهات يكسان است.   فهرست مطالب: 1- پرس هيدروليكي 2- انباره هيدروليكي 3- تقويت كننده هيدروليكي 4- چكش هيدروليكي 5- اسانسور هيدروليكي 6- جرثقيل هيدروليكي 7- اتصالات هيد …

پروژه سیستم های خنک کننده توربین ها. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 200 صفحه   مقدمه: راه حل هاي توربين بهينه سازي شده, سان ديگو, كاليفرنيا, U.S.A اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي مولفه هاي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter ، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake ، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt ، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett ، كتاب دستي انتقال حرارت, Kays ، انتقال جرم و حرارت همرفتي, Schliching ، تئوري لايه مرزي، و Shapiro ، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد.   فهرست مطالب:  انتخاب يك سيستم خنك سازي توربين گازي Boris Glezer تكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداول تاثير خنك سازي مشكلات خنك سازي تركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازي فر …

پروژه ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 131 صفحه   مقدمه: در سال 1777 يعني بيش از 200 سال پيش يك فرانسوي به نام «نايرن» ( Nairne )تئوري تبريد جذبي را ارائه كرد. در سال 1860 اولين چيلر جذبي كه با آمونياك و آب كار مي كرد ساخته شد. در سال 1945 اولين چيلر جذبي به وسيله كمپاني «كرير» به فروش رسيد. چيلر جذبي سرگذشتي طولاني دارد، اما در دنيا چندان نام آور نيست. شايد درك اين مطلب كه ماشيني بتواند با استفاده از بخار آب يا سوختن سوخت آب سرد توليد كند كمي مشكل باشد! [1] اما هم اكنون در دنيا به دليل استفاده از منابع جديد انرژي (گاز، نور خورشيد و …) استفاده ناچيز انرژي برق و عدم استفاده از مبردهاي مخرب لايه ازن به اين ماشين توجه خاصي شده است.   فهرست مطالب: فصل اول- آشنايي 1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن      2-1-1- مفاهيم و اصول       3-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي در سيكل جذبي  4-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين     5-1-1- ي …

پروژه سيستم هاي برقي و الكترونيكي اتومبيل خودرو. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 135 صفحه   مقدمه: ترديدي نيست كه سيستم برقي اتومبيلهاي جديد ويژگيهاي فني بسيار رعب انگيز، اما در عين حال بسيار جذابي دارد. سيستمها و مدارهاي پيچيده اي كه امروزه بكار مي روند به شيوه اي جالب تكامل يافته اند. چنان كه در مورد بسياري از تحولات تاريخي صادق است، نمي توان يقين حاصل كرد كه فلان قطعة خاص را چه كسي و در چه زماني «اختراع» كرده است، زيرا اين تحولات هم به صورت موازي و هم به صورت متوالي رخ مي دادند! تأمل در باب تعيين پدر سيستم برقي اتومبيل جالب است. بديهي است كه ميشل فارادي سزاوار تحسين است، اما تين لنور هم هست، رابرت بوش هم هست، نيكلاس اوتو هم هست… و اين رشته سر دراز دارد! شايد درست آن باشد كه عقبتر برويم تا به تالس ملطي، فيلسوف يوناني، برسيم كه كهربا را به خز ماليد و الكتريسيتة ساكن را كشف كرد و براي نخستين بار واژه «الكترون» را مطرح ساخت. كهربا را به زبان يوناني «الكترون» مي نامند. در حدود 600 قبل از ميلاد تالس ملطي، با ماليدن كهربا روي خز، الكتري …

پروژه انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 225 صفحه   مقدمه: اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي اجزا ي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter ، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake ، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt ، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett ، كتاب دستي انتقال حرارت, Kays ، انتقال جرم و حرارت همرفتي, Schliching ، تئوري لايه مرزي، و Shapiro ، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير. وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف اين فصل خواننده را به چنين منبعي ارجاع ميدهد. با اين وجود وقتي داده ها در صفحات يا مقالات گوناگون پخش شده باشند, مولف سعي مي كند كه اين داده ها را در اين فصل بطور خلاصه بيان نمايد.   فهرست مطالب: مقدمه خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي …

پروژه روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 335 صفحه   مقدمه: اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.با این وجود بیشتر این مقالات متوجه سیستم های تعمیر ناپذیر-سیستم هایی که بعد از اولین شکست از کار انداخته می‌شوند-می باشد. این کتاب تنهااعتمادپذیری سیستم های تعمیر پذیر را تحت پوشش قرار می دهد وو سعی دارد که تعریف گذرایی از مطالب زیر ارائه دهد: مدلهای احتمالاتی برای اعتماد پذیری سیستم های تعمیر پذیرو روشهای آماری، شامل روش های نموداری برای تجزیه داده های سیستم های تعمیر پذیر . بخش اول کتاب بیشتر مشابه کتاب های فرآیند های تصادفی است.اما با این وجود عنوان های گزیده شدهای از موضوع ،ارائه شده اند. این بخش از کتاب معرفی نسبتأ گذرایی از فرآیند های نقطه ای تصادفی است.بخش دوم کتاب در مورد تجزیه و تحلیل داده های سیستم های …

پروژه سیستم های خنک کننده توربین ها. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 200 صفحه   مقدمه: راه حل هاي توربين بهينه سازي شده, سان ديگو, كاليفرنيا, U.S.A اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي مولفه هاي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter ، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake ، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt ، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett ، كتاب دستي انتقال حرارت, Kays ، انتقال جرم و حرارت همرفتي, Schliching ، تئوري لايه مرزي، و Shapiro ، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد.   فهرست مطالب:  انتخاب يك سيستم خنك سازي توربين گازي Boris Glezer تكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداول تاثير خنك سازي مشكلات خنك سازي تركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازي فر …

پروژه سیستم ارت در ساختمان های تجاری و مسکونی. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه   چکیده: بدلیل اهمیت ایمنی و سلامت انسان در مقابل برق گرفتگی و آمار بالای حوادث و خسارات ناشی از برق گرفتگی ، تدوین استاندارد و اجرای معیارها و قوانین ایمنی برای ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی ضروری است که مهمترین روش ایمنی زمین کردن تجهیزات الکتریکی در ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی می باشد که جزء موارد الزامی نبوده است . سیستم زمین در ساختمان های مسکونی و تجاری از قسمت های مختلفی به شرح زیر تشکیل شده است : 1- معیارهای طراحی و محاسبه سیستم زمین 2- مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین 3- روش های اجرا و اندازه گیری مقاومت زمین در این تحقیق اهمین زمین کردن حفاظتی در ساختمان ها ، انواع سیستم های زمین ، نقش زمین در کاهش خطر برق گرفتگی و روش های زمین کردن در رابطه با سیم کشی ساختمان ارائه می شود . در قسمت اول معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین درباره ی تعداد الکترودها ، الکترولیت و نحوه ایجاد چاه زمین ، مقررات سیم کشی ساختمان ها در ارتباط با سیستم زمین ، ایجاد ایمنی در حمام ، محیط های خاص و نحوه …

پروژه سيستم هاي قدرت كوچك و توليد همزمان برق و حرارت و مدل سازي و شيبه سازي آن با نرم افزار (HOMER). doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه   چکیده: امروزه استفاده از سيستم هاي قدرت كوچك به ويژه سيستمهاي توليد برق در توان كم به دليل مزاياي آن در افزايش راندمان توليد انرژي الكتريكي مورد توجه قرار گرفته است. توليد همزمان برق و حرارت يك روش صرفه جويي انرژي است كه در آن برق و حرارت بطور همزمان توليد مي شوند. حرارت حاصل از توليد همزمان مي تواند بمنظور گرمايش ناحيه اي يا در صنايع فرآيندي مورد استفاده قرار گيرد. در اين پايان نامه پس از بررسي سيستم هاي قدرت کوچک و به ويژه سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت، به معرفي نرم افزار HOMER وبيان قابليت هاي آن در شبيه سازي سيستم هاي قدرت کوچک پرداخته شده است. اثرات اقتصادي و زيست محيطي استفاده از منابع تجديد پذير انرژي الکتريکي، از طريق شبيه سازي اثرات استفاده از آنها در شبيه سازي ها بيان شده اندو اثر آنها از طريق فرآيندهاي بهينه سازي و تحليل حساسيت بررسي شده است. در فصل آخر نيز روشهاي پراكنده توليد انرژي الكتريكي مورد بررسي قرار گرفته است.   کلمات کليدي سيستم هاي قدرت کوچک، توليد همزمان برق وحرار …

پروژه سيستم توزيع انرژي الكتريكي . doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   مقدمه: صنعت برق يكي از حياتي ترين صنايع يك كشور به حساب مي آيد. در اين ميان شبكه تورزيع انرژي الكتريكي محل تلاقي مشتركين صنعت برق مي باشد و اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت از ديد مصرف كنندگان،مشكل كليه صنعت برق قلمداد خواهد شد.توسعه روز افزون، عدم پيش بيني صحيح اين روند و عقب ماندگي تكنولوژي همواره مشكلاتي را در سيستم توزيع انرژي الكتريكي به همراه داشته است.     فهرست مطالب: مقدمه   فصل 1 : لزوم توجه و آشنايي با سيستم توزيع انرژي الكتريكي بخش اول : بررسي شبكه هاي توزيع 1-1: مدارها و پست هاي فوق توزيع 2-1: پست هاي توزيع 3-1: انواع شبكه هاي توزيع بخش دوم : طراحي شبكه توزيع 1-2: شبكه هاي شعاعي 2-2: شبكه هاي بسته سه فاز ( خطوط پخش انرژي از دو سو تغذيه ) 3-2: شبكه هاي حلقوي 4-2: شبكه هاي غربالي 5-2: سطوح ولتاژ شبكه هاي توزيع بخش سوم : مقايسه سيتم هاي هوايي و زميني 1-3: صرفه اقتصادي 2-3: مشكلات اجرايي 3-3: تعمير و عيب يابي 4-3: حفظ زيبايي محيط و حريم ها فصل 2 : مصرف كننده ه …

پروژه کاربرد ادوات FACTS در سیستم های قدرت همرا با شبیه سازی در نرم افزار مطلب. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 95 صفحه   مقدمه: در سیستم قدرت مزایای فراوانی FACTS نصب ادوات بهمراه خواهد داشت که در تحقیقات انجام شده تاکنون، به آن پرداخته شده است. در این مقاله هدف بررسی اقتصادی نصب در سیستم قدرت از منظر تراکم شبکه انتقال FACTS ادوات است. آنالیز هزینه-فایده در نصب هر تجهیز از سه دیدگاه سرمایهگذار، مصرف کننده و بهرهبردار مستقل شبکه در بازار در سیستم قدرت FACTS برق انجام میشود. نصب ادوات علاوه بر انعطاف پذیر نمودن آن و مزایای فنی، همراه با سیگنالهای اقتصادی مثبتی در جهت افزایش رقابت و کارآیی بازار انرژی خواهد بود. در FACTS منظور از بررسی اقتصادی نصب ادوات سیستم، سنجش توجیهپذیری اجرای پروژه نصب ادوات از دیدگاه سرمایهگذار، مصرف کننده و بهرهبردار مستقل شبکه است و بدین ترتیب تمایل یا عدم تمایل هر گروه از ذینفعان به شرکت در پروژه نصب مشخص می گردد. در حال حاضر انواع مختلفي از ادوات FACTS در سيستم هاي قدرت به كار مي‌رود که مشهورترين آنها عبارتنداز: SVC : جبرانساز Var استاتيك TCSC : خازن سري كنترل تريستوري …

پروژه اصول کارکرد سیستم های SCADA دردیسپاچینگ شبکه های قدرت. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه   مقدمه: هدف اصلي از يك سيستم مديريت انرژي، پشتيباني كردن فعاليتهاي اتاق كنترل نظير بررسي برنامه ريزي كنترل صحيح و سريع عمليات سيستم قدرت مي‌باشد. هدف ديگر از بكارگيري سيستم مديريت انرژي ،تامين انرژي كافي در مواقع بروز اتفاقات در شبكه‌هاي قدرت از طريق پيش بيني توليد و انتقال مناسب انرژي يعني ولتاژ و فركانس ثابت ونيز پايداري شبكه از اهداف ديگر بكارگيري سيستمهاي مديريت انرژي مي‌باشد. يكي ديگر از مسئوليتهاي عمده بهره‌برداران سيستم قدرت ، كنترل سيستم است. سطوح ولتاژ فركانس توان خطوط رابط جريان خطوط مستقيم و بارگذاري ابزار، بايد در حدود معين ايمني نگهداشته شوند تا عرضه خدمات رضايت بخش را به مشتركين سيستم قدرت امكان پذير سازد. سطوح ولتاژ و جريان خطوط و بارگذاري تجهيزات در هر سيستم از هر نقطه به نقطه ديگر متفاوت است و كنترل به شكل نسبتاً محلي انجام مي‌شود. ديسپاچينگ همان كلمه dispatching بوده كه مصدر آن dispatch يعني هماهنگ كردن توليد و مصرف؛ و ديسپاچينگ در واقع فرآيندي است كه عمل …

پروژه پخش بار سیستم های قدرت شامل ((FACTS)). doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه   چکیده: براي محاسبات حالت دايم پخش بار در سيستم هاي قدرتِ روشی جدید مبتنی بر كنترلر هاي چند سطحي FACTS را ارايه و نشان داده مي شود كه چگونه روش محاسبات پخش توان معمولی (سنتی) مي تواند به طور سيستماتيك براي سيستم هاي شامل كنترلر هاي چند سطحي FACTS اصلاح شود . تكنيك استفاده شده براي حل محاسبات پخش بار ، روش تكر ار نيوتن – رافسون و در مختصات قطبي مي باشد . اثر كنترل كننده هاي FACTS در پخش بار با اضافه كردن پارامتر هاي جديد و اصلاح برخي پارامترهاي موجود در معادله ژاكوبين خطي شده ( مربوط به سيستم مشابه و بدون كنترلر ) FACTS اعمال مي شود . برنامه پخش بار در حضور ادوات FACTS روي يك سيستم 9 باسه تست مي شود و نرم افزار مورد استفاده MATLAB مي باشد.   کلمات کلیدی: ادوات FACTS ، STATCOM ، SSSC ، UPFC ،معاد لات ژاکوبین و پخش بار   مقدمه: دریک سیستم قدرت الکتریکی ایده آل ، ولتاژ و فرکانس درهر نقطه تغذیه ثابت وعاری از هارمونیک و ضریب توان واحد خواهد بود . مخصوصاً این پارامترها مستقل …

پروژه حذف بار تطبیقی در سیستم های قدرت به منظور بهبود کیفیت توان اکتیو. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 125 صفحه   مقدمه: تأمين برق مطمئن مصرف كنندگان از اهميت بسزايي برخوردار است. به عبارتي ديگر كل تأسيسات، ‌تجهيزات و هزينههاي انجام شده به منظور تأمين برق مورد نياز مصرف‌كننده و در كنار آن جلب رضايت وي مي‌باشد و لاغير. در اين راستا اقدامات اصولي جهت ايجاد شرايط مناسب براي انتقال و توزيع انرژي توليدي و تحويل درست و سالم آن به مشتري از ضروريات مي‌باشد و لازمه اجراي اين مهم توجه به پايداري سيستم‌قدرت است. به طور كلي سيستمهاي‌قدرت در اثر شرايط اضطراري دچار حادثه خواهند شد، كه اين مسئله تأمين بار مطمئن را كه از عمده تعهدات شركتهاي برق در برابر مشتريان است خدشه‌دار ساخته و گاهاً ضررهاي اقتصادي جبران ناپذيري را عمدتاً به سيستم‌قدرت و با ضريب كمتر به مشتري وارد مي‌آورد. به منظور تأمين برق مطمئن لازم است سيستم‌قدرت از وضعيت پايداري كه از مهمترين مسائل شبكه قدرت مي‌باشد، برخوردار باشد. لذا بايست عوامل ايجاد كننده ناپايداري شناسايي شده، در وهله اول اقدامات پيشگيرانه جه …

مقاله مقدمه ای بر مهندسی صنایع و سیستم ها – مهندسی صنایع – word

مقاله مقدمه ای بر مهندسی صنایع و سیستم ها برای رشته مهندسی صنایع با فرمت word شامل 25 صفحه   چكيده در اين مقاله تاريخچه شكل‌گيري و تكامل مهندسي صنايع و تغيير آن از مهندسي صنايع سنتي به مهندسي صنايع و سيستم‌ها شرح داده مي‌شود. مهندسي صنايع و سيستم‌ها، تعريف و جايگاه آن در سازمان بررسي مي‌شود. در پايان به برخي از فعاليت‌هاي مهندسي صنايع و سيستم‌ها اشاره مي‌شود . تاريخچه مهندسي صنايع، سير شكل‌گيري مهندسي صنايع تا جنگ جهاني دوم، تكامل مهندسي صنايع بعد از جنگ جهاني دوم، ارتباط مهندسي صنايع با مديريت، تحقيق در عمليات، مهندسي سيستم، علوم كامپيوتر، علم آمار، علم مديريت، مهندسي فاكتورهاي انساني و سيستم‌هاي اطلاعات از جمله مباحث اين مقاله هستند.   در حالي كه تحقيق در عمليات با توجه به منابع فعلي سيستم به حل مسئله و ارائه راه حل مي‌پردازد مهندسي سيستم‌ها بر طراحي و برنامه‌ريزي سيستم‌هاي جديد براي انجام بهتر عمليات فعلي يا اجراي عمليات، وظايف يا خدماتي كه تا به حال به كار گرفته نشده‌اند تأكيد مي&zw …