بایگانی برچسب: علم موسیقی

Theory of Music

دو کتاب با عنوان تئوری موسیقی برای شما تهیه کردیم که کتاب اول :

نویسندگان دوره تئوري موسیقی
حمیدرضا ذوالفقارحسام رستمیان
علی رضا امیرصمیمی
ماجد رستمیان
امیرحسین خوش لفظ

این کتاب به وجه احسن نت و صدا را برای شما قابل فهم می کند.حتی اگر تا به حال چیزی از موسیقی نخوانده اید.

کتاب دوم تئوری استاد مصطفی پورتراب که استاد دانشکده موسیقی ملی و هنرستان عالی موسیقی می باشند و کتابی معتبر و فوق العاده آموزنده و کامل می باشد